Windesheim moet herstelplan indienen

De afgekeurde opleiding journalistiek van Hogeschool Windesheim moet vóór 1 april een herstelplan indienen bij onderwijskeurmeester NVAO. Als dat voldoende vertrouwen wekt, krijgt de opleiding nog één kans om orde op zaken te stellen.

De NVAO heeft dit bekendgemaakt. De Zwolse journalistiekopleiding is afgelopen najaar negatief beoordeeld door een visitatiecommissie. Windesheim bracht in december zelf naar buiten dat het niveau van de afstudeerwerken onvoldoende was volgens de deskundigen die alle vier de journalistiekopleidingen in het hbo beoordeelden.

Voorzitter Albert Cornelissen van het College van Bestuur van Windesheim is blij met de beslissing van de NVAO: "We zijn verheugd dat de NVAO ons het vertrouwen en de ruimte geeft om door te gaan met onze herstelplannen. Er is ons veel aan gelegen de opleiding Journalistiek voort te zetten." 

Als het herstelplan van Windesheim wordt goedgekeurd door de NVAO, zal een nieuw deskundigenpanel het eindniveau van de afgestudeerden in september opnieuw onder de loep nemen en vaststellen of de opleiding op de goede weg is.

Zo niet, dan zal de NVAO de staatssecretaris van Onderwijs adviseren de stekker uit de opleiding te trekken. Is het vertrouwen er wel, dan wordt de opleiding eind 2013 opnieuw gevisiteerd.

Het visitatierapport wordt naar verwachting in april openbaar gemaakt.

Advertentie