Zijlstra eist geld Delftse brand terug

Body: 

Ook de nieuwe regering vindt dat de TU Delft 25 miljoen euro subsidie moet terugbetalen. Die is namelijk niet besteed aan nieuwbouw voor de afgebrande faculteit bouwkunde, maar aan de verbouw van een oud pand.

Op 14 mei 2008, te midden van de nog rokende puinhopen, noemde voormalig minister Plasterk de brand van het Delftse bouwkundegebouw de grootste materiële ramp in de universitaire geschiedenis. Hij zegde ter plekke zijn financiële steun toe, die hij een half jaar later becijferde op 25 miljoen euro.

Ook de nieuwe regering vindt dat de TU Delft 25 miljoen euro subsidie moet terugbetalen. Die is namelijk niet besteed aan nieuwbouw voor de afgebrande faculteit bouwkunde, maar aan de verbouw van een oud pand.

Op 14 mei 2008, te midden van de nog rokende puinhopen, noemde voormalig minister Plasterk de brand van het Delftse bouwkundegebouw de grootste materiële ramp in de universitaire geschiedenis. Hij zegde ter plekke zijn financiële steun toe, die hij een half jaar later becijferde op 25 miljoen euro.

Maar er kwam geen nieuw gebouw. Met de keuze voor de huisvesting van bouwkunde in een bestaand universiteitsgebouw heeft Delft zich niet aan de subsidievoorwaarden gehouden, schrijft staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij bevestigt daarmee het standpunt van het vorige kabinet, verwoord door toenmalig staatssecretaris Van Bijsterveldt. De 25 miljoen euro waren ook volgens Zijlstra uitdrukkelijk bedoeld voor een nieuw gebouw, dat bovendien een architectonische icoon moest vormen.

De VVD-bewindsman verwijt de TU dat ze het ministerie pas in januari 2010 liet weten dat ze voor verbouw had gekozen. “Deze beslissing, die vanzelfsprekend van groot belang is voor de verleende subsidie, is in de periode voorafgaand aan de brief van het college op geen enkele wijze met OCW gecommuniceerd.”

Een woordvoerder van de TU laat weten dat dit verwijt niet klopt. “Zodra wij voor onszelf hadden besloten dat verbouw van de tijdelijke huisvesting de beste oplossing leek, hebben we het ministerie daarover een brief gestuurd. Daarin schrijven we te hopen dat de minister ons enthousiasme over de gekozen oplossing deelt.”

Delft probeert de Tweede Kamer alsnog van haar gelijk te overtuigen. De faculteit bouwkunde is volgens haar wel degelijk een icoon geworden, en met de verbouw is bovendien veel overheidsgeld bespaard. “Als we vanuit de tijdelijke huisvesting aan een lang lopend nieuwbouwproject waren begonnen, zouden de kosten veel hoger zijn uitgevallen.”

Nu heeft de brand 170 miljoen euro gekost, zegt Delft. Daarvan dekt de verzekering maar 118 miljoen euro. Als het ministerie de 25 miljoen terugeist, lijdt Delft een schade van 52 miljoen. “Volgens minister Plasterk was de brand de grootste ramp van de universitaire geschiedenis in Nederland. Als we dat bedrag alleen moeten opbrengen, hebben we een financieel probleem en voelen we ons flink in de kou gezet.”

In een interview in september, met universiteitskrant Delta, liet collegevoorzitter Van den Berg doorschemeren dat er, als hij de politiek niet zou kunnen overtuigen, “een heel ander traject” zou volgen. Ook de woordvoerder wil daar nu nog niet op vooruitlopen.

Hoger Onderwijs Persbureau

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail