Zijlstra: geen buitenlandse vestigingen

Body: 

Nederlandse hogescholen en universiteiten mogen voorlopig geen geaccrediteerde opleidingen aanbieden in het buitenland. Ze moeten eerst in eigen land het onderwijs op orde krijgen.

Nederlandse hogescholen en universiteiten mogen voorlopig geen geaccrediteerde opleidingen aanbieden in het buitenland. Ze moeten eerst in eigen land het onderwijs op orde krijgen.

De tijd is nog niet rijp voor het verlenen van Nederlandse diploma’s in het buitenland, schrijft Zijlstra aan de Tweede Kamer. Samenwerken met buitenlandse instellingen mag wel, maar hogescholen en universiteiten mogen geen nevenvestiging in een ander land starten die opleiden voor een Nederlandse graad.

Er staat al wel in de Wet op het hoger onderwijs dat instellingen in het buitenland Nederlandse graden mogen verlenen. Dat had Zijlstra’s voorganger Ronald Plasterk al geregeld. Maar het kabinet heeft dat deel van de wet nog niet in werking laten treden.

Zijlstra is voorlopig ook niet van plan om dat te doen, meldt hij. “De kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland zelf dient naar mijn oordeel op dit moment prioriteit te hebben.” Ook moeten de instellingen nadenken over hun eigen profiel en de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. 

Vooruitlopend op de nieuwe regels gingen sommige hogescholen al in het buitenland onderwijs verzorgen. Een jaar geleden kwamen de buitenlandse vestigingen van Stenden Hogeschool in opspraak, omdat het onderwijs er niet goed genoeg zou zijn en er bovendien Nederlands belastinggeld weg zou lekken.

Facebook Twitter Whatsapp Mail