Aan de slag!

Aan: Ernst-Jan@vertrekkendejournalisten.uu.nl
Betreft: Aan de slag!
Bijlage: Let's valorise.

Ha Ernst-Jan,

Ik word nog beroemd man! Jammer dat je er niet bij kon zijn toen ik dat kleine stukje poëzie in De Uithof mocht openen. Ja joh, die strandtent in De Uithof! Met een vlammend betoog prees ik de strandtent tot vervelens toe om zijn architectuur met menselijke maat, zijn unieke ligging met zonnig terras en fluwelen akoestiek. Ik wenste ‘de Vagant’ een horeca vergunning, een bestuur met studenten en een lang leven toe.

Dat zou nog eens leuk zijn. Na mijn gezeur werd het toch nog een gezellig feestje en iedereen was er. Waarom waren jullie er niet van het universiteitsblad DUB. Ik doe toch altijd mijn best om af en toe geinige foto’s te maken, en regelmatig een column uit mijn computer te ranselen voor jullie periodiek. Kunnen jullie wat terugdoen en ligt er een unieke scoop: “Baaierd twee keer onthullend”. Zijn jullie er niet. Heb ik weer.

Waar ik van geschrokken ben, is de daadkracht waarmee dit project gerealiseerd werd. Wie zegt dat wij een college hebben dat geen beslissingen kan nemen? De projectleider die deze hut heeft neergezet wist me te vertellen dat binnen een paar maanden het besluit genomen werd dat de hut gebouwd kon worden op de plaats waar hij nu staat, en dat hij er ook nog binnen die tijd is neergezet. De naam voor het gebouw is in minder dan een week door het college goedgekeurd. Geen commissies klankbordgroepen en stuurgroepen. Gewoon beslist met een prijsvraagje voor de naam in de Bètafaculteit.

Maar blijkbaar had je andere zaken uit te zoeken, die de je nog resterende tijd bij DUB waarschijnlijk helemaal op gaan souperen: de contacten van de Universiteit Utrecht met het bedrijfsleven.

Een mooi begin om het valorisatieonderzoek van de Universiteit Utrecht en de betrokken partners eens goed onder de loep te nemen. Ik herinner me ook de optimistische aankondiging van Erik Hardeman uit 2009 in het toenmalige U-blad. Iedereen was blij met de komst in 2012 van een tweede researchcentrum van Danone, naast dat van Parijs, voor medische babyvoeding. Een samenwerkingsverband met farmacie en kinderziekenhuis.

Hoe heb je trouwens dat linkje opgescharreld in het U-blad van 2009 over de vestiging van Danone in De Uithof? Ik kan daar nog steeds niks zoeken: “error empty response ”zegt de server. Zouden ze alleen de voertaal van de server hebben aangepast voor die 5 procent Engelstalige studenten?

Afijn, of we nu gezegend zijn of niet met het Danone-onderzoek wordt niet echt duidelijk.
Maar wat mij het meest verbaast , is dat niemand ooit een blik heeft geworpen op de contracten die gesloten zijn met Danone. Noch de U-raad, noch de Vakbond (via het obscure Lokaal Overleg) noch DUB weet welke afspraken Danone met de Universiteit Utrecht heeft gemaakt. Dat is een schande voor de medezeggenschap en transparante valorisatie. Deze “partner” heeft een omzet van 22 miljard. Daar past onze universiteit 30 keer in.

Nog even volhouden Ernst-Jan!

Je Baaierd

Advertentie