Gedragscode

Body: 

Baaierd neemt even de nieuwe gedragscode van het Facilitair Service Centrum door. Handig document voor als je even niet meer weet hoe je je hoort te gedragen.

 

Aan: mini-me@facilitairservicecentrum.uu.nl
Betreft: Wij spreken elkaar aan op ons gedrag
Bijlage: Een Lange Weg (4)

Ha mini-me,

Ik heb de gedragscode Facilitair Service Centrum maar eens gelezen die zojuist voor de werknemers van het FSC is uitgevaardigd. Ja, het werd tijd dat jelui weer eens beleefd doch dringend door het management met de neus op de goede gang van zaken binnen het FSC gedrukt werden. Want het gaat te goed met de laatste werknemers. Zij zijn vriendelijk, betrouwbaar en zorgvuldig (punt 1 in de gedragscode).

Ik vermoed dat het voltallige management via wekenlang intensief vergaderen dit inhoudsvolle beleidsstuk met bloed zweet en tranen tot stand heeft gebracht. Want wat moet je deze mensen nog voorhouden? En wat moet je naast de al bestaande Code of Conduct, die voor de hele universiteit geldt, nog verzinnen? Een Huzarenstukje! Het is een goed doorwrocht verhaal kan ik je vertellen, en ik zal het maar even met je doornemen, want ik vrees dat je het waarschijnlijk nog niet begrijpt of, erger, het nog niet eens gelezen hebt.

Ik zal dat voor deze keer niet meteen voorleggen aan je leidinggevende, maar als je hierna nog niet door hebt wat ik je probeer uit te leggen zal ik je toch moeten aangeven (punt 3 van de gedragscode)! Ja, dat is positief en een blijk van waardering. Knoop dat maar in je oren. De leidinggevenden hebben altijd het laatste woord. Ja, ja, zij weten precies wat wel en wat niet kan en wat wel en niet mag. Je kan daar dus altijd terecht mocht je in verwarring geraken en even niet meer weten hoe het eigenlijk ook al weer hoort. Weliswaar alleen als de deur open staat. En natuurlijk altijd even kloppen, Mini-me!

Ik zal een voorbeeld noemen: Je moet dus niet een werkje door je familie laten doen als je baas wat wil uitbesteden. Dat komt nog al eens voor in grote bedrijven, en ik weet wel dat jij dat niet beslist, maar toch: je zou op de gedachte kunnen komen en alleen die gedachte al is verwerpelijk!

Zo kan ik nog een poosje doorgaan. Alleen punt 8 begrijp ik zelf ook niet helemaal: bij tegenstrijdige belangen staat het belang van het FSC altijd voorop. Daar zou toch moeten staan: “het belang van de Universiteit”. Ik heb het idee dat het management hier een beetje uit de bocht gevlogen is en dat zou je dan moeten rapporteren aan hun leidinggevenden.

Maar eerlijk is eerlijk, ze zijn er heel goed in geslaagd om selectief dingen te laten vallen die al stonden in de Universitaire Code of Conduct. Of er dingen aan toe te voegen die in de geest van de Code of Conduct nooit gezegd zouden worden. De geest van de universitaire code is positief, respectvol en gericht op volwassen, enthousiaste en gewaardeerde medewerkers.

En wat er zoal weggevallen is? Het streven naar duurzame bedrijfsvoering, medezeggenschap bij beslissingen en voorbeeldgedrag leidinggevenden. Gelukkig is het uitbestedingproces na zo’n 3 jaar bijna klaar, dan kan het management eindelijk alleen zichzelf op zijn gedrag aanspreken.

Spannend!

Baaierd.

Facebook Twitter Whatsapp Mail