Ziek zijn is een keuze?

Aan : paul@bestuurskundigen.uu.nl
Van : Baaierd@uu.nl
Betreft: Ziek zijn is een keuze?
Bijlage: Swipe or pinch?

Ha Paul,
Je zult wel denken: ohneehè, daar heb je ’m weer met zijn vragen! Maar ik kan er niks aan doen, Paul. Nog voor je een antwoord bedacht hebt, komen er al weer twee nieuwe vragen over het management van de Uni bij me op. Het is ook zo’n complexe organisatie. Ik weet zelden wie waarover gaat en verantwoordelijk voor is, maar vorige week raakte ik in opperste verwarring toen ik in Frankrijk (in de prima geoutilleerde openbare bibliotheek) een doorgestuurd mailtje las.

Onze directie ICT had bedacht dat het beter is om geen papieren vergaderstukken meer te gebruiken, want we zijn duurzaam tegenwoordig. Ja, in ieder geval is die ambitie er. Dus iedereen die deel uitmaakt van het managementteam (lees: de vergadertijgers) krijgt een iPad en we maken ze allemaal lid van dropbox. Dat is zo’n internetbittenbak waar iedereen alles in kan gooien, en waar iedereen, dus ook managementteamleden, het dan weer uit kan vissen. Dan heb je ook geen ondersteuning van het ict-servicecentrum nodig. Dat laatste vond de ICT-directie blijkbaar een erg groot voordeel. Daarna is er iets niet helemaal goed gegaan.

De iPadjes werden zeer voorvarend aangeschaft. Je koopt al zo’n geinig hebbedingetje kaal voor 500 euri (ongeveer de prijs een standaard Uni pc), dus daar kan je je geen buil aan vallen. Blijken die managers ineens de pilot niet helemaal te begrijpen. Dat je bijvoorbeeld voor elke vergadering dezelfde iPad kunt gebruiken, dat je niet voor elke vergadering een iPad  met andere tekst nodig hebt. Ja, begrijpelijk want normaal lopen ze met tassen vol papier, dat is even wennen. Clean desk policy. En dat er nu geen excuus is voor het feit dat je de stukken niet gelezen hebt, want die staan al de hele week online in je dropbox.

Maar waar ik echt van schrok: ze blijken ineens ook niet met het ding zelf om te kunnen gaan! Hoe je van het ene menu naar het andere komt. Ja, hoe je zo’n iPad  überhaupt moet starten! En hoe je aan die muziekjes en spelletjes komt die iedereen heeft behalve zij. Vastbesloten de pilot te laten slagen huurde de Directie ICT voor een dag in de week een ondersteuner voor de iPads in. Geniaal! Het is natuurlijk geen standaard systeem met standaard programmatuur. Vandaar die inhuur … . 

Afin, de eerste gedachte die bij me opkwam, Paul, was: is de wet werken naar vermogen bij ons nu al, nog voor hij door de Tweede Kamer is aangenomen, ingevoerd? Dat vind ik heel sociaal en dan zijn we ook hierin alweer een trendsetter! Ik vind ook dat managers gesubsidieerd een kans moeten hebben om mee te komen in het digitale tijdperk.

Rest er nog een probleempje. Ziek zijn is een keuze, Paul. Dat ga ik overmorgen leren in die cursus waar ik vorige keer over schreef, maar geldt die keuze ook voor organisaties?

Ik hoor,

Baaierd. 

Advertentie