Afkortingenbingo

Binnen de universiteit worden zoveel afkortingen gebruikt dat iemand zich genoodzaakt zag er een webtool voor te maken. Hoewel deze lijst echt enorm indrukwekkend is (ik telde er zo’n 650, dus je kunt er prima terecht voor een half uurtje WOG/SOG - werk/studieontwijkend gedrag -  is hij nog zeker niet uitputtend.

Het is blijkbaar zo erg gesteld met de drang tot afkorten dat dezelfde lettercombinaties inmiddels verwijzen naar verschillende dingen. De unieke combinaties waren op. Dat vermoed ik tenminste, of de ene kant van de universiteit weet niet welke afkortingen er aan de andere kant van de universiteit verzonnen worden. Dat lijkt in ieder geval zo te zijn bij één van mijn minst favoriete afkortingen binnen de universiteit: OBP. Minst favoriet tenminste in de betekenis van ondersteunend en beheerspersoneel. Met de andere betekenis opleidings- en begeleidingsplan heb ik minder problemen.

Mijn eigen functie valt in de categorie OBP, evenals de functies van bijna de helft van de medewerkers van de UU. Er is maar één andere categorie, en dat is WP, wetenschappelijk personeel. En ja, ook ik zie heus wel dat we verschillende werkzaamheden hebben. Maar ik heb nooit begrepen waarom het nodig is om die tweedeling zo expliciet te maken, met verschillende benamingen voor beide groepen. Want ook bij het OBP klopt het academisch hart in de regel en is toch vaak bewust gekozen voor een loopbaan aan de universiteit. Kunnen we dan niet beter kiezen voor een indeling die verbind in plaats van splijt?

Direct de eerste keer dat ik het volledige ondersteunend en beheerspersoneel uitgesproken hoorde worden, vond ik er iets denigrerends vanuit gaan. Dienend aan de core business van de universiteit. Terwijl marketing, salarisadministratie, HR of ICT mij toch ook zeer vitale bedrijfsfuncties lijken. En of ik veel beheers? Mezelf hooguit, af en toe. Het komt op mij namelijk vrij restrictief over. Beheersen (of beheren, dat kan blijkbaar allebei bedoeld zijn) doe je met regeltjes, richtlijnen, procedures. Juist die dingen die OBP’ers soms minder geliefd maken bij wetenschappers.

Zou het daarom niet zinvoller zijn om te wijzen op de positieve kanten van de ondersteuning? Behulpzaam, betrokken, betrouwbaar, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk zou ik er groot voorstander van zijn de beide benamingen te laten vallen. Geen WP’ers, geen OBP’ers. Gewoon, allemaal medewerkers van de UU. Collega’s. Dat scheelt toch in ieder geval weer twee afkortingen op een lijst, én een dubbeling. Het woord ‘beheersen’ is me de afgelopen periode in ieder geval iets te vaak gevallen, dus laten we die term voortaan alleen nog gebruiken voor pandemieën.

Advertentie