De belangrijke ABP verkiezingen die (bijna) niemand kent

Wil je invloed uitoefenen op de manier hoe het ABP met jouw pensioengeld omgaat? Wil je dat er daadwerkelijk stappen worden gemaakt met de verduurzaming van het pensioenfonds? En hecht je waarde aan kritisch, onafhankelijk toezicht? Laat dan je stem horen bij de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP.

Vanaf 3 tot 30 april kan iedereen die pensioen opbouwt bij het ABP, en dus ook de UU medewerker, stemmen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP. Het verantwoordingsorgaan adviseert het ABP bestuur vooraf over beleid, en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De opkomst van de belangrijke verkiezingen was in 2014 helaas zeer laag. Dat kan nu anders!

Het gaat namelijk om belangrijke onderwerpen die alle deelnemers raken, zoals de hoogte van de pensioenpremie en indexaties, het beleggingsbeleid en de manier van communiceren. En op al die onderwerpen is een kritische, onafhankelijke blik hard nodig.

Duurzaamheid
Eind 2016 riep het College van Bestuur van de UU het ABP op concrete stappen te maken in het verduurzamen van ons pensioenfonds. Een oproep tot verduurzaming die breed leeft, vorige week nog riepen 67 hoogleraren van een groot aantal universiteiten op om Shell te helpen duurzaam te worden. Waarom biedt ABP deelnemers niet de keuze waarin hun pensioengeld belegd wordt? Nu dat nog niet het geval is het  zaak om daadwerkelijk stappen te maken met de verduurzaming van de ABP beleggingen. Het ABP is een grote speler met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, die meer moet doen dan nu het geval is.

Onafhankelijk van de vakbond
Een onafhankelijke partij, niet verbonden aan een traditionele vakbond, in het verantwoordingsorgaan is belangrijk om het bestuur volledige verantwoording af te laten leggen aan alle werknemers, slapers en pensioengerechtigden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een eerlijke en evenwichtige belangenafweging tussen jong en oud.

Vakbonden bedenken samen met werkgevers de pensioenregeling, besturen samen met de werkgevers het ABP en hebben een rol in het toezicht. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) staat los van werkgevers en vakbonden, met een kritische, onafhankelijke blik. Onze kandidatenlijst bevat een grote mate van expertise, met verkiesbare kandidaten en lijstduwers werkzaam bij diverse universiteiten, overheid en het onderwijs.

Eerlijke uitleg
De pensioenmaterie is complex, maar juist daarom is het van belang dat het ABP heldere, duidelijke maar vooral ook eerlijke uitleg geeft. Zo is de persoonlijke pensioenpot waarover het ABP communiceert helemaal nog niet persoonlijk en geeft zij een onvolledige weergave van de realiteit.

De komende jaren wil ik me als lid van het verantwoordingsorgaan van het ABP graag met een kritische en onafhankelijke blik inzetten voor een duurzamer en transparanter pensioenfonds.

Laat in ieder geval je stem horen! (stem direct via een mail die je van ABP hebt ontvangen, of online via www.abp.nl/stemmen met het klantnummer achter op je stembiljet dat je met de post ontving).

Stefan van Hameren is kandidaat de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (www.lvop.nl) (Lijst 2, plaats 5)

Tags: pensioen | duurzaam

Advertentie