De Steve Jobs University

De observatie van Maurice de Hond dat zijn dochter intuïtief uit de voeten kan met de iPad, gaat ook op voor onze studenten. Dat zegt Jeroen Janssen. Maar je moet dan wel zo'n iPad een functie geven in het onderwijs.

Je kon het bijna niet wissen: Bij De Wereld Draait Door schoven vorige week Maurice de Hond en de Lodewijk Asscher aan om te vertellen over een nieuwe school in. Deze school moet in 2013 van start gaan en zal de Steve Jobs School gaan heten. Zoals de naam van deze school doet vermoeden, zal technologie een belangrijke rol gaan spelen op deze school. Alle leerlingen van deze school krijgen daarom de beschikking over een iPad.

Het voorstel deed nogal wat stof opwaaien. Tegen- en voorstanders buitelden over elkaar heen om hun mening over de iPadschool kenbaar te maken. De emoties lopen nogal uiteen van enthousiasme tot keiharde kritiek.

Op de website o4nt.nl valt meer te lezen over het initiatief. Eén van de uitgangspunten is dat jonge kinderen intuïtief al goed met de iPad overweg kunnen en dat het onderwijs dit gegeven kan benutten.

In september van het afgelopen jaar kregen eerstejaars Onderwijskunde studenten een iPad in bruikleen. Als docent ben ik nauw betrokken bij dit project. Ik volg de ontwikkelingen rond de iPadschool dus met méér dan gemiddelde belangstelling. Eén deel van de kritiek op iPadschool klinkt me bekend in de oren: Waarom Apple? Waarom iPad? Het gaat niet om de technologie, maar om de didactiek. Enzovoorts. Terechte vragen en opmerkingen.

De observatie van De Hond dat zijn dochter intuïtief uit de voeten kan met de iPad, gaat ook op voor onze studenten. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat dit automatisch tot leren leidt. Daar moeten we hard ons best voor doen. En dat is helemaal niet zo gek. Dat iets leuk is of gemakkelijk gaat, hoeft helemaal niet positief te zijn. Onderwijsonderzoekers benadrukken het belang van ‘desirable difficulties’: Je moet soms met opzet proberen het leerproces moeilijker te maken. Moeilijkheden zorgen ervoor dat je attenter studeert. Je doet meer moeite. En daardoor leer je meer.

Een manier waarop we proberen dit fenomeen te benutten is door tijdens colleges studenten te laten reageren op stellingen en vragen met hun iPad. Dit doorbreekt het achteroverleunen tijdens een college en zet studenten aan het denken. Ik hoop dus dat de oprichters en leerkrachten van de iPadschool verder kijken dan apps die leuk of gemakkelijk zijn voor leerlingen, maar ook naar apps en toepassingen die het hen soms een beetje lastig maken.

De iPadschool dus. Te starten in 2013. En natuurlijk hoop ik dat het een enorm succes wordt: Een school waar leerkrachten, ouders, schoolleiding én technologie allemaal hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen. En dat over een jaar of 19 de eerste iPad-scholier zich in Utrecht meldt om bij ons meer te leren over hoe leerprocessen werken en hoe je technologie daarbij als instrument in kunt zetten.

Advertentie