Drie manieren om op Trump te reageren

Hoe kan je het best de heftige uitspraken van Donald Trump bestrijden? Wouter de Waart keek hoe Obama in 2012 de scherpe opmerkingen in zijn debat pareerde.

Vanaf het moment dat Donald Trump zich kandidaat stelde voor het presidentschap, hield iedereen zijn adem in. De onorthodoxe aanpak en de extreme uitspraken werden berucht en beroemd. Trump is dominant en direct en zijn tegenstanders hebben moeite om grip om hem te krijgen. Voor je het weet sta je in de vuurlinie.

Op dit moment beticht Trump zijn tegenstanders ervan zowel de objectieve berichtgeving als het op handen zijnde verkiezingsproces te saboteren. Heftige beweringen van een heftige man. De vraag die steeds vaker wordt gesteld: Wat is nu de beste reactie tegenover iemand als Trump?

We gaan terug naar de vorige verkiezingen. Op maandag 21 oktober 2012 troffen Mitt Romney en Barack Obama elkaar in het laatste debat voor de presidentsverkiezingen. Los van het feit dat dit debat qua inhoud en eloquentie de absolute tegenpool is van dat wat Donald en Hillary tot nu toe hebben laten zien, zit er een fragment in wat de ideale ingrediënten biedt voor een gepaste reactie op iemand als Trump.

Halverwege het debat tussen Romney en Obama begint de Republikein over de staat van het leger. Romney valt Obama op drie punten aan: 1) het leger is zwak; er zijn minder schepen dan 10 jaar geleden, 2) de VS heeft niet genoeg mankracht of kapitaal om zich te mengen in twee conflicten tegelijkertijd en 3) Obama maakt Amerika minder veilig door bezuinigingen en “sequestration” ( - in beslag neming, red.) van legermateriaal. De reactie van Obama wordt wereldberoemd in de debatliteratuur en biedt drie bruikbare handvatten voor een goede reactie op Trump.

Terugvechten
Obama reageert als eerste op het laatste punt. Hij vecht terug en legt uit dat de “sequestration” niet door hem, maar door het congres is besloten. Daarnaast wordt er niet bezuinigd maar wordt het budget gelijk gehouden. Deze techniek werkt goed als je zelfverzekerd genoeg bent om een 1-op-1 gevecht te winnen. Werkt dit ook bij Trump? Donald Trump is een expert in vechten en ziet elke tegenaanval als een bevestiging van zijn standpunt. Hij is fel en hij staat erom bekend dat hij lang vol houdt. Inhoudelijk heeft hij zijn feiten echter niet altijd goed op orde, wat mogelijkheden biedt de één op één op inhoud van hem te winnen.

Negeren
Aan het tweede punt van Romney besteedt Obama geen aandacht. Hij negeert het. Dit is een risicovolle techniek, aangezien het niet netjes is om een argument te negeren. Deze techniek werkt als het publiek geen grote waarde hecht aan het gemaakte punt. Kan dit ook bij Trump?

Als we de speeches van Donald Trump bekijken zien we dat hij ervan houdt om gebruik te maken van verschillende soorten argumenten. Loze argumenten zonder onderbouwing, zoals bijvoorbeeld zijn uiteenlopende rekensommetjes over de werkloosheid, kunnen gemakkelijk worden genegeerd. Grote, emotionele argumenten, zoals bijvoorbeeld over het buitenlandbeleid, verdienen wel degelijk een goede reactie.

Gelijk geven maar relevantie in twijfel trekken
Romney’s argument over het gebrek aan schepen wordt door Obama beantwoord met de opmerking: “Ja we hebben minder schepen, maar we hebben ook minder ‘horses and bayonets’ dan honderd jaar geleden. Het is geen spelletje schepen tellen, het gaat om onze capaciteit en efficiëntie!” Met deze laatste techniek geeft Obama zijn tegenstander gelijk, maar betwijfeld hij de relevantie van het argument.

Met de uiteenzetting die volgt oogst Obama applaus. Als we kijken naar de debatten tussen Hilary en Trump, zien we dat beide kandidaten elkaar niet snel gelijk geven. De voorkeur wordt gegeven aan het aanvallen of negeren van punten van de ander. Dat levert tot nu toe niet heel veel op. Misschien dat deze laatste techniek daar verandering in kan brengen.

Hoe reageer je op iemand als Trump? Obama heeft in 2012 op drie verschillende manieren laten zien hoe scherpe argumenten kunnen worden gepareerd. Zijn reactie ging de boeken in en is door veel politici geroemd en geprezen.

Advertentie