Engels met een Spaans accent

In Utrecht studeer ik Taal- & Cultuurstudies met de hoofdrichting taalkunde, en Spaanse taal & cultuur, met het verdiepingspakket taalkunde en vertalen. Het mag dus wel duidelijk zijn waar mijn interesses liggen. Ook hier in Spanje volg ik enkele taalkundige vakken, waarbij het mij opvalt dat er één onderwerp is wat in elk vak ter sprake komt: het feit dat een opvallend laag percentage van de Spaanse bevolking goed Engels spreekt.

De Europese Commissie onderzocht dit in 2012, en vatte haar resultaten samen in onderstaande afbeelding. Hierop is te zien dat slechts 22 procent van de Spanjaarden in dat jaar dacht dat hij of zij voldoende Engels sprak om een gesprek te voeren. Dit is een van de laagste percentages van heel Europa. Ter contrast: in Nederland gaf 90 procent van de ondervraagden aan Engels te spreken.

De mogelijke redenen voor het lage percentage van Spanje zijn hier een populair onderwerp van discussie. Volgens sommigen van mijn klasgenoten komt het doordat de leraren zelf slecht Engels spreken; ze beheersen de taal niet goed genoeg om te onderwijzen en praten dikwijls zelf met een zwaar accent, waardoor leerlingen de taal niet goed krijgen aangeleerd.

Volgens anderen ligt het niet alleen aan de docenten, maar ook aan het onderwijssysteem zelf. In Spanje ligt bij het leren van een taal de nadruk sterk op het begrijpen van de grammatica en het uitbreiden van de woordenschat. Aan communicatie wordt minder aandacht besteed, waardoor (jonge) Spanjaarden vaak wél een artikel voor hun studie in het Engels kunnen lezen, maar niet in alledaagse gesprekken kunnen meepraten.

Ook vinden oudere mensen het leren van andere talen niet zo belangrijk. Spaans was en is immers een wereldtaal, en heeft na het Mandarijn de meeste moedertaalsprekers ter wereld – ook meer dan het Engels dus. Alleen Spaans zou toch voldoende moeten zijn?

Jongeren willen tegenwoordig wél graag hun Engels verbeteren. Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit het feit dat de studie Engels een van de populairste studies binnen Filología is (wat bij ons het departement Taal, Literatuur & Communicatie is binnen Geesteswetenschappen). Ook zitten de taalverwervingsvakken overvol en willen Spaanse studenten graag Engels met je praten als ze horen dat je uit het buitenland komt.

Voor mij persoonlijk komt het nu wel goed uit dat men hier geen Engels spreekt: mensen spreken je ook als buitenlander aan in het Spaans, waardoor ik in alledaagse conversaties ook mijn Spaans kan blijven oefenen!

Advertentie