Facebook als alternatief voor BlackBoard

Voor studenten is Facebook wezenlijk in hun leven, in tegenstelling tot BlackBoard. Jeroen Janssen denkt dat je studenten beter kunt bereiken en volgen als je Facebook gebruikt in plaats van BlackBoard.

Zaterdagavond, rond de klok van 22.00 uur. Een stuk of vijf studenten zijn bezig met het nadenken over een oefenvraag ter voorbereiding op een naderend tentamen. Is dit een utopie? Zijn dit misschien overambitieuze studenten? Nee, hoor. Het gaat hier gewoon om eerstejaars studenten die op een zaterdagavond een oefenvraag maken.

Op zich is dit niet zo bijzonder. Het is tenslotte het weekend voor de tentamenweek. Er zijn vast meer studenten die hun zaterdagavond besteden aan het leren voor de aanstaande tentamens. Hoe ik weet dat er vijf studenten over die oefenvraag nagedacht hebben? Gewoon: ik zag het op Facebook.

Sinds het vorige collegejaar experimenteren mijn collega’s en ik bij een aantal van de cursussen in onze bacheloropleiding Onderwijskunde met Facebook. We proberen Facebook te gebruiken als een middel om studenten ook buiten de colleges en werkgroepen te bereiken en te laten nadenken over de studiestof. Op dit moment lukt dat aardig. Zo lijkt in de aanloop naar het tentamen, de Facebook groep van onze tweedejaars cursus Onderwijspsychologie wel ontploft te zijn. Op dit moment is een groot deel van de ruim 200 leden bezig om elkaars vragen over het boek en de colleges te beantwoorden. En op de Facebook pagina van onze eerstejaars cursus Inleiding in de Onderwijskunde zijn studenten bezig oefenvragen te beantwoorden en hun antwoorden aan elkaar uit te leggen.

Waarom lijkt Facebook bij deze cursussen te werken? Zeker bij de tweedejaars cursus heeft de coördinator van de cursus, Casper Hulshof, geïnvesteerd in de Facebook groep. Door op de groepspagina bijvoorbeeld te verwijzen naar relevante sites en nieuwsberichten, werd het voor studenten aantrekkelijk om zich aan te melden voor deze pagina. Bovendien heeft Casper op de pagina links naar YouTube video’s opgenomen. In deze video’s geeft hij bijvoorbeeld een samenvatting van een artikel of legt hij moeilijk begrip nogmaals uit. Zoals gezegd, de investering lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Veel studenten hebben zich aangemeld bij de groep en benutten de groepspagina nu ook als een plek waar ze elkaar vragen kunnen stellen en elkaar kunnen helpen bij de voorbereiding op het tentamen.

Hadden we iets dergelijks ook niet met BlackBoard kunnen realiseren? Ik denk het niet. Facebook is een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven van veel studenten. BlackBoard is dat niet. De meeste studenten bekijken talloze keren per dag hun Facebook updates op hun smartphones, laptops en tablets. Als docent ben je al blij als studenten één keer per dag op BlackBoard kijken. En ik vrees dat velen dat gemiddelde niet eens halen. Door aan te haken bij een platform dat studenten zeer regelmatig gebruiken, lukt het wel om studenten actief bij de cursus te betrekken. Zelfs op een zaterdagavond.

De tentamenweek staat voor de deur. Dan zullen wij en de studenten weer merken of alle inspanningen beloond worden.

Advertentie