Geen Stijl!

Bald de Vries stelt ook vraagtekens bij het openbaar maken van anoniem verkregen cursusevaluaties. Hij stelt een rechtstreekse confrontatie voor tussen docent en studenten.

"Willen jullie meer of minder privacy?"

Met deze wat flauwe vraag begon ik een tijdje geleden in het filosofisch café een lezing over privacy. Maar de vraag is natuurlijk relevant, ook in de context van het universitaire onderwijs. Dat blijkt maar weer uit de heftige discussie die onder andere bij Geesteswetenschappen word gevoerd over studentevaluaties.

We kennen ze allemaal wel, die studentevaluaties. Studenten worden gevraagd een digitale mc-vragenlijst in te vullen over het gevolgde vak. Ook zijn er open vragen te beantwoorden. Deze evaluaties gaan vervolgens naar de docent of het team van docenten en worden besproken in de opleidingscommissies. De response rate is vaak laag en de evaluaties zijn statistisch niet heel relevant.

De evaluaties worden blijkbaar ook gedeeld met de studenten die het vak gevolgd hebben en met studenten die het vak willen of moeten gaan volgen. Er is niks op tegen studenten goed te informeren wat betreft hun studieplanning maar die evaluaties lijken - wat betreft de open vragen -  soms wel op een discussieforum van Geen Stijl! Op onversneden wijze wordt er soms gehakt gemaakt van een vak of, explicieter, van een docent. En dat alles anoniem in de privacy van de eigen computer.

Statistische relevantie ten spijt, gaan de evaluaties vaak een eigen leven leiden. De docent kan zich er niet tegen verzetten, ook niet in de zogenaamde docentreactie op een evaluatie. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat docenten zich kwetsbaar voelen - dat hun professionele privacy geschonden wordt nu openbaar is (zonder enige context) hoe anoniem gebleven studenten over een docent denken. Op deze wijze een vak evalueren slaat dan ook de plank mis en draagt in niets bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

De vraag is waarom evaluaties eigenlijk anoniem moeten zijn? Wat verwachten we van studenten? Hebben zij überhaupt voldoende informatie om een vak en een docent op waarde te schatten? Is het niet beter het vak in een laatste werkgroep open en bloot te evalueren: studenten kunnen vrijuit kritiek uiten op de docent en de docent op zijn beurt op de studenten? Van die bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en dat wordt openbaar gemaakt. Kan dat?

Een ander alternatief is dat docenten ook digitaal het vak (lees: de studenten, met naam en toenaam) evalueren, 'anoniem', en dit met elkaar en andere studenten delen. Het forum hiervoor? Geen Stijl!
 

Advertentie