Te weinig oog voor individuele verdiensten

Hervormingen in de wetenschap zijn overgenomen door egalitairen

Scientist in the lab
Photo: Pexels

Wetenschap is geweldig: het is onze beste manier om kennis te produceren, een concrete toepassing van ons verstand om problemen te overwinnen en ons welzijn te verbeteren. Maar wetenschap kan nog groter zijn. Juist omdat wetenschap zo belangrijk voor ons is, moet ze zelfcorrigerend en innovatief blijven. Wetenschapshervorming moet daarom gericht zijn op het corrigeren van fouten in de wetenschap en het verbeteren van het aanpassings- en innovatievermogen in de wetenschap.   

Gelijkheid boven vooruitgang 
En hervorming is inderdaad nodig: ondanks de bestaande maatregelen blijft fraude in de wetenschap bestaan; er zijn problemen rond replicatie; het peer review systeem kan worden verbeterd; en positieve publicatiebias blijft een probleem, naast andere punten van zorg. 

Toch is niet elke voorgestelde hervorming noodzakelijkerwijs een verbetering; er zijn evenveel of waarschijnlijk meer manieren om de wetenschap slechter te maken dan om haar te verbeteren. Veel voorgestelde wetenschapshervormingen van de afgelopen jaren zijn voortgekomen uit egalitaire motieven. Onder het mom van wetenschapshervorming hebben deze egalitairen een verscheidenheid aan veranderingen in de academische wereld voorgesteld die niets te maken hebben met betere kennisproductie. Ze pleiten eerder voor veranderingen die erop gericht zijn alles gelijk te beoordelen en niet te kijken naar de kwaliteit van het resultaat. 

Cruciaal onderscheid
Gezien de complexiteit van wetenschapshervorming is het cruciaal om onderscheid te maken tussen initiatieven die echt gericht zijn op het verbeteren van het wetenschappelijke proces en initiatieven die hervormingsbewegingen proberen te kapen voor afgeleide doelen. De volgende keer dat je een voorgestelde wetenschapshervorming tegenkomt, vraag je dan af of het echt bijdraagt aan de kennisproductie of dat het gewoon dient als vehikel voor egalitaire doelstellingen. Neem enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren. 

Individuele verdiensten
Egalitaire "wetenschapshervormers" erkennen terecht het belang van zogenaamde "teamwetenschap", dat wil zeggen de gezamenlijke inspanning van experts uit verschillende disciplines om een wetenschappelijk probleem aan te pakken. Ze verwarren echter de erkenning van teamwetenschap ten onrechte met de verwatering van individuele bijdragen en verdiensten. 

Ze pleiten voor open toegang omdat iedereen in gelijke mate toegang zou moeten hebben tot de producten van wetenschappelijk onderzoek, maar hebben nooit de moeite genomen om mensen, laat staan de wetenschappers zelf, te vragen wat hun voorkeur heeft. Ik vermoed dat velen liever zouden zien dat onderzoekers hun beperkte tijd besteden aan andere activiteiten, vooral als die meer bevorderlijk blijken te zijn voor de kennisproductie. 

Afschaffen rankings
Erger nog, sommige egalitairen stellen voor om productiviteitsmetingen en andere soorten rankings helemaal af te schaffen. Opnieuw is hervorming op dit gebied noodzakelijk: op dit moment zijn populaire statistieken, zoals de h-index, slechte indicatoren voor de werkelijke productiviteit. Ze richten zich op de verkeerde aspecten, zoals de hoeveelheid citaties in plaats van de kwaliteit of innovaties van het onderzoek. 

Toch is het meten van productiviteit op zich goed. Productievere onderzoekers dragen meer bij aan hun vakgebied en het is niet meer dan logisch dat er meer middelen worden toegewezen aan projecten en individuen die het meest waarschijnlijk het wetenschappelijk inzicht bevorderen. 

Cum laude
Dit aandringen op gelijke resultaten door egalitaire "wetenschapshervormers" begint door te sijpelen in het hoger onderwijs. Voorstellen om cum laude af te schaffen hebben de laatste maanden aan kracht gewonnen met het argument dat dergelijke onderscheidingen onnodige competitie, stress en een gevoel van ongelijkheid onder studenten creëren. Het afschaffen van dergelijke erkenningen verwatert echter de waarde van verdienste. 

Wetenschap is voor mij de mooiste menselijke inspanning. En objectief gezien is haar bijdrage aan de menselijke bloei ongeëvenaard. Daarom moeten we het koesteren en beschermen tegen degenen die het kwaad willen doen - niet in de laatste plaats tegen vermeende wetenschapshervormers. 

 

Advertentie