Laat zien wat er met de cursusevaluatie gebeurt

Body: 

Leuk hoor dat je met diagrammen ziet hoe je medestudenten de cursusevaluatie hebben ingevuld. Maar volgens Johannes ten Hoor is het zinvoller als verteld wordt wat er met de informatie gebeurt.

Leuk hoor dat je met diagrammen ziet hoe je medestudenten de cursusevaluatie hebben ingevuld. Maar volgens Johannes ten Hoor is het zinvoller als verteld wordt wat er met de informatie gebeurt.

Aan het einde van het blok, meestal bij het laatste college van een vak, is het altijd hetzelfde liedje. De docent begint weer met een moreel appel op de studenten om toch zeker de cursusevaluatie in te vullen. Want daar zouden we allemaal heel veel aan hebben. En uiteraard moeten we daarin ook benoemen wat we allemaal goed vonden. Onder het juk van de hedendaagse bezuinigingen is namelijk niets meer veilig, en docenten moeten iets in handen hebben om de beulen ervan te kunnen overtuigen hoe belangrijk en onmisbaar zij en hun cursus zijn. Pas bij de derde herinneringsemail geef ik me steevast gewonnen en vul ik plichtsgetrouw de cursusevaluatie in.

Enige dagen later volgt een mail met een verwijzing naar de resultaten van de cursusevaluatie. De discussie over de wenselijkheid en wettigheid daarvan zijn we allang voorbij. Middels prachtige spreidingsdiagrammen wordt mij duidelijk gemaakt wat wij vonden van de kwaliteit van de cursus, de didactische kwaliteit van de docent, enzovoorts. Leuke weetjes natuurlijk. Maar wat schiet ik er mee op? Een van de argumenten destijds om de resultaten van de cursusevaluaties openbaar te maken was dat je, als je zo’n systeem hanteert, ook moet laten zien wat er met de informatie gebeurt. Daarmee zou het voor studenten bovendien aantrekkelijker worden om de evaluaties in te vullen.

Een nobel streven, maar mij moet toch nog eens worden uitgelegd hoe ik aan de hand van de resultaten kan afleiden wat er met de informatie gebeurt. Het is geruststellend om te weten dat ik niet alleen sta in mijn vernietigende oordeel over de didactische kwaliteit van de docent of dat meer studenten de cursus te moeilijk vonden ten opzichte van het niveau. Maar de vraag is nu juist: wat gebeurt er mee? Het zou pas echt interessant worden als de coördinator van een cursus aangeeft welke resultaten tot aanpassingen zullen leiden en welke ideeën van studenten worden opgepakt. Dan zou ik het gevoel hebben dat mijn bijdrage aan de evaluatie zinvol is. Dat zou pas echt motiveren om een cursusevaluatie in te vullen. Weten wat mijn medestudenten van de cursus vonden is dan een leuke bijkomstigheid, maar ook niet meer dan dat.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail