Mag je internationale studenten voortrekken bij selectie?

Mag je studenten die vanuit het buitenland naar Nederland komen langs een andere meetlat leggen dan Nederlandse kandidaten? Met die vraag worstelt de faculteit Sociale Wetenschappen. Student Elsemiek Piepers weet het antwoord.

Een paar maanden terug stelde minister Bussemaker dat bij opleidingen met een numerus fixus Nederlandse studenten geen voorrang krijgen ten opzichte van internationale studenten. Een goede zaak vind ik: internationale studenten maken de universiteit kleurrijk in de breedste zin van het woord. In de studentenmedezeggenschap van de faculteit Sociale wetenschappen organiseren de opleidingscommissies van de onderzoeksmasters – die grotendeels uit internationale studenten bestaan – bijvoorbeeld een Research Master Career Event, een pubquiz en een barbecue.

Desalniettemin bleken de internationale studenten tijdens de faculteitsraadsvergadering van januari onderwerp van discussie. Veel van hen lijken namelijk moeite te hebben met het statistiekniveau van de onderzoeksmasters. De studenten hebben soms zelfs weinig tot geen ervaring met statistiek. Toch zijn ze toegelaten tot de master.

Begrijpelijk, want FSW wil de door iedereen gewenste international classroom! Internationale studenten geven met hun unieke invalshoek een extra dimensie aan het onderwijs én de cultuur binnen het programma. Belangrijk is verder dat de meeste internationale studenten er gedurende de master als het ware ‘ingroeien’ en het programma succesvol afmaken. Het is dus vooral een probleem wat aan het begin van de twee jaar durende masters speelt.  

Maar wat gebeurt er met de Nederlandse studenten die nét niet voldoen aan de toelatingseisen voor een onderzoeksmaster? Zij zouden nooit worden toegelaten - zeker niet als ze weinig of geen ervaring met statistiek hebben. De faculteit loopt daarom soms Nederlandse studenten mis die wellicht niet voldoen aan de toelatingseisen, maar wél heel gepassioneerd en gemotiveerd zijn om zo’n master te doen. De hamvraag bij FSW is volgens mij dus: worden de internationale studenten bij de selectie bevoordeeld?

Ook water bij de wijn bij selectie Nederlandse student
De studentgeleding van de faculteitsraad deed onderzoek naar de ingangseisen voor de onderzoeksmasters. Zij kwam tot de conclusie dat er geen strengere toelating moet komen voor de internationale studenten. Wel adviseerden zij het faculteitsbestuur een diagnostische toets te ontwikkelen, zodat én de Nederlandse en de internationale studenten een idee krijgen van het statistiekniveau van de onderzoeksmasters.

Ik sluit me helemaal aan bij dit advies, maar heb naar aanleiding van mijn eerdere punt een kleine toevoeging. Kijk bij de Nederlandse studenten ook eens wat verder dan de strikte toelatingseisen. Maak bijvoorbeeld gebruik van een aanlegtest, of nodig een twijfelgeval uit voor een gesprek. Loop niet de gemotiveerde student mis die in de loop van de master pas gaat uitblinken. Studenten moeten inderdaad – zoals Bussemaker ook al stelde – gelijke kansen krijgen. De Nederlandse dus ook.

Advertentie