Rare echo uit verleden maakt vereniging UAV niet seksistisch

De UAV organiseert regelmatig excursies

Vorige week woensdag  heb ik half slapend de NRC next uit de brievenbus gevist en ben ik naar Utrecht vertrokken met de NS en de helaas onvermijdelijke bus 12 naar de Uithof. Na een dag vol besprekingen, onderwijs  en studenten vertrok ik weer huiswaarts en haalde in de trein naar Rotterdam eindelijk (moe, maar voldaan!) de NRC next  tevoorschijn.

Ik zag de normale idiote berichten, uiteraard over Trump, Wiebes  en de nieuwe ambassadeur van de VS, ene Pete Hoekstra. Deze man heeft beweerd dat er no-go area’s in Nederland zijn en dat er politici door moslims verbrand worden,  en beweert hij plots dat hij dat nooit gezegd heeft, terwijl het wel op film staat (ZUCHT!).

Bladerend door al deze ontluisterende berichten viel mijn oog op een paginagroot artikel met op de achtergrond een  geologische structuur. Altijd fijn als er iets over Aardwetenschappen  in de krant staat, althans dat dacht ik.  Goed geluimd keek ik naar de kop van het artikel: “Aardwetenschappers SEKSISTISCH? Zo had de studieclub het niet bekeken”. “ Ouders van een student klagen over “vrouwenhaat”  in verenigingsliedjes”.  Ik dacht:  "wat nou weer?"

De combinatie vrouwenhaat en aardwetenschappen kwam me toch wel èrg vreemd voor en ik begon niet geheel ongerust  het artikel te lezen. Reeds in de tweede regel begonnen al mijn interne alarmbellen keihard te rinkelen: Het bleek te gaan over de  ‘Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging’ (UAV).  Ik heb al sinds 2004 met de UAV te maken. Ik ben zelfs een van de weinige nog levende ereleden van de UAV, en dat terwijl ik zelf nooit Aardwetenschappen gestudeerd heb (hoe vreemd kan het gaan). 

Ontnuchterende naakte waarheid
En daar zat ik dan, in de NS stiltecoupé (wat een briljante uitvinding is dat), een verbijsterend artikel te lezen over liedjes die tijdens de introductie en het veldwerk gezongen worden door onze eerstejaars studenten Aardwetenschappen. De auteur van dit NRC nextartikel had haar(!)  werkelijk stinkende best gedaan om zoveel mogelijk geslachtsdelen, al dan niet fysiek mogelijke seksuele handelingen en gender niet-neutrale beledigingen weer te geven. Zeg maar gerust een onaflatende stroom, het hield niet op.

Deze teksten bleken dus allemaal in die liedjes van de UAV voor te komen. Ik zal u niet lastigvallen met voorbeelden. Vaak is de fantasie vele malen beter voor een mens dan de naakte realiteit wanneer het om dit soort zaken gaat. En dit artikel was voor mij een soort ontnuchterende naakte waarheid. Allemaal taal en teksten die zonder enige relativering of context zondermeer merkwaardig,  zo niet afschuwelijk zijn. 

Ik wil en ga deze teksten niet goedpraten. Wel wil ik wat context geven. Uit eigen ervaring, dus let op: MIJN perceptie.  

Rare echo uit het verleden
Toen ik 16 jaar oud was had ik een drie jaar oudere vriend die Aardwetenschappen in Utrecht was gaan studeren. Hij kwam terug van zijn eerstejaars veldwerk en liet me de tekst zien (een stencil) van wat hij het Geologenlied noemde. Dat lied stond bol van de seksuele handelingen en geslachtsdelen (twee soorten), bovendien kwam er gek genoeg een stoommachine in voor. Ik was geschokt. Dat is dus nu reeds ruim 44 jaar geleden. Er lopen (en liepen) veel collega’s van mij rond bij Aardwetenschappen die zelf lid zijn geweest van de UAV (toen nog UGV) tijdens hun studie  in Utrecht en al die liederen gewoon zelf hebben meegezongen. Vraag het ze maar!  Het is dus een rare echo uit het verleden waar de UAV beter wat eerder afscheid van had moeten nemen. Maar helaas.

Het zou een voorbeeldvereniging kunnen zijn
Waar staat die UAV, behalve als seksistische,  vrouwen hatende door mannen gedomineerde ‘studieclub’, eigenlijk verder voor? Het is geen gezelligheidsvereniging maar een studievereniging. Als studievereniging spelen ze een bijzondere en belangrijke rol binnen het Departement Aardwetenschappen. Ze zorgen voor cohesie tussen de studenten door een zeer actieve UAV kamer te bemannen/bevrouwen waar studenten/studentes  de gehele dag terecht kunnen voor koffie en fris en onderling contact. Iedereen kan daar binnen lopen en iedereen is daar van harte welkom, wat blijkt uit het feit dat het er altijd erg druk is.  

De UAV organiseert  jaarlijks verschillende buitenlandse reizen. Zelf ben ik met 25 studenten tien dagen op studiereis naar Oman geweest. Mijn collega is vorig jaar met 25 studenten naar Iran geweest. Hij en ik hebben genoten van de onderlinge band, de samenwerking  en de sfeer tussen de studenten. 

Voorts organiseren ze symposia en zelfs congressen (bijvoorbeeld het Tweede Nationaal Congres Bodemenergie) die druk bezocht worden, alsmede carrièredagen, borrels na de FEST-GEO lezingen en bedrijfsbezoeken.  Ze verkopen studieboeken, zijn betrokken bij de evaluatie van het onderwijs, stellen oude tentamens en tussentoetsen digitaal beschikbaar, en hebben een ‘alternatieve onderwijsgids’ die studenten voorziet van ongezouten informatie over de verschillende cursussen binnen het departement Aardwetenschappen.  Èn ze organiseren ook onwijs leuke feesten, denk aan de Faculty en het jaarlijkse UAV Gala. Ik speel met mijn rockband jaarlijks op dit gala, altijd tot in de kleine uurtjes. Dat doen we sinds 2005 en er heeft bij mijn weten nog nooit één incident van agressie of intimidatie tijdens  zo’n gala plaatsgevonden.

Dit is uiteraard mijn perceptie van de UAV. Tot afgelopen maandag een studievereniging die een voorbeeld voor vele andere studieverenigingen had kunnen zijn.

Met één pennenstreek veroordeeld tot straf
Nu zijn ze dus gestraft door de faculteit en overgeleverd aan een intern UU onderzoek om het tij te keren. Een uiterst waardevolle studievereniging wordt  door één anonieme melding van bezorgde ouders over pubergedrag,  dat al decennia lang bestaat  (en natuurlijk zonder meer verwerpelijk is in het huidige tijdsgewricht),  met één pennenstreek veroordeeld tot straf en diepgaand onderzoek.

Wat dat precies gaat inhouden weet de UAV nog niet, maar ze vrezen het ergste. Maar ik niet! Ik eindig dit stukje met de door mij werkelijk méést gehate uitlating van organisaties die van een verschrikkelijk misdrijf beticht worden:  “Wij zien de uitkomst van  het onderzoek met vertrouwen tegemoet”. U kent die uitdrukking vast wel!  En nu ga ik zeggen dat ik dit ook werkelijk één keer zelf denk. De UAV heeft niets te vrezen!

Met groot vertrouwen
Ze moeten afstand doen van die rare traditie met die liedjesbundel die stamt uit een ver, ver verleden (wat ze nu publiekelijk al gedaan hebben) en het onderzoek naar mogelijke andere mis(ver)standen binnen de vereniging met groot vertrouwen tegemoet zien.  

Ik kan mij werkelijk niet voorstellen dat ik sinds 2004 in plaats van met intelligente, weldenkende en zeer gemotiveerde studenten, in werkelijkheid met seksistische bavianen (m/v)  te maken heb gehad die slechts op één ding uit waren… Die kans acht ik wiskundig gezien niet echt identiek nul, maar wel verwaarloosbaar klein. Het probleem is echter: wat de uitkomst van het diepgaande UU onderzoek ook zal zijn: de UAV is hoe dan ook zwaar de lul.  En dàt vind ik volkomen … !!! (Vul op de stippeltjes zelf maar een passend geslachtsdeel in, of niet! Want ik heb zelf  inmiddels volkomen genoeg van al dit gedoe!)

Advertentie