Samenwerking met China: een bron van inspiratie

De Universiteit Utrecht stimuleert uitwisseling van studenten tijdens de opleiding. Zelf heb ik in mijn studietijd een jaar in de Verenigde Staten gestudeerd en bezocht ik Suriname voor een stage van 6 maanden. Dat was toen uitzonderlijk en gelukkig nu min of meer gewoon. Ik heb het zelf heel leerzaam gevonden om de wereld te verkennen en andere culturen te leren begrijpen. Ik raad het daarom iedereen aan buitenlandse ervaring op te doen. Daar heb je je hele leven profijt van.

Maar waar moet je tegenwoordig naar toe gaan als student? Mijn advies zou zijn: kies voor landen die nu internationaal in opkomst zijn, zoals China. Ik kan mij voorstellen dat het voor studenten een stap is om daarheen te gaan. Het is minder vertrouwd dan westerse landen en je krijgt te maken met een heel andere cultuur. Maar juist daarom is het zo inspirerend. Bovendien vindt in dit deel van de wereld een explosie van kennisontwikkeling plaats waar we veel van kunnen leren, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe energiebronnen en andere vormen van governance. En omgekeerd biedt onze internationale positie als kennisinstelling China weer nieuwe inzichten. Ik denk bijvoorbeeld aan onze kennis op watergebied en aan onze creatieve manier van denken. We kunnen dus veel voor elkaar betekenen.

Zo’n samenwerking is alleen succesvol, als we ons concentreren op onze wederzijdse sterkten op onderwijs en onderzoeksgebied. De Universiteit Utrecht concentreert haar inspanningen op de thema’s Life Sciences, Governance en Sustainability. Op die thema’s spitst de samenwerking zich dan ook toe.

Op het gebied van Sustainability richt de samenwerking zich vooral op duurzame urbane ontwikkeling en alles wat daarmee samenhangt. Dit is een thema met grote maatschappelijke relevantie. Zeker als je kijkt naar China. China is het land met de meeste inwoners en moet duurzaam omgaan met energie en grondstoffen. Dat zie je ook terug in de prioriteiten die de Chinese overheid stelt. Het thema ‘duurzame steden’ speelt niet alleen in China, maar ook bij ons. Naar verwachting zal de concentratie van mensen in en rond steden de komende 40 jaar toenemen van 50% naar ongeveer 75-80% van de wereldbevolking. Het wordt een enorme opgave om die steden leefbaar te houden. Het vergt vernieuwing op allerlei fronten om die ambitie waar te maken. Het is verrijkend om dit gezamenlijk te doen en wereldwijd kennis en ervaring op dit gebied te delen.

Kortom, samenwerking met een land als China is inspirerend. We kunnen veel van elkaar leren, zowel op wetenschappelijk als op menselijk vlak. Dat brengt de wereld dichter bij elkaar en kweekt begrip voor verschillen en overeenkomsten in cultuur, leefstijl en manier van denken. En geeft hoop op een betere toekomst.

Advertentie