Steun studenten die in het buitenland willen studeren

Een tijdje terug las ik in een LSVb-onderzoek dat studenten minder vaak naar het buitenland gaan om te studeren.

Eén van de genoemde redenen is het financiële aspect waarbij studenten gewoonweg zeggen het geld niet te hebben om in het buitenland te gaan studeren. Omdat bij het lopen van een buitenlandse stage de financiën ook een groot rol spelen, kan ik me dus voorstellen dat dezelfde reden ook voor deze studenten geldt. Althans, dat was voor mij zo. Na heel lang wikken en wegen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om mijn onderzoeksproject binnen Europa te doen, mede door de Erasmus-beurs. Daarbuiten zou ik een te hoge kostenpost hebben en die voor mij als student niet draagbaar is.

Is bovenstaand voorbeeld de schuld van Den Haag? Deels. Studenten gaven in het LSVb onderzoek aan dat hun lening een van de grotere financiële redenen is om niet voor een buitenlandse stage te kiezen. Dit kan alleen maar erger worden wanneer de eerste lichting studenten die straks onder het leenstelsel voor een buitenlandse stage of idem studie kan kiezen.

Waar ligt de oplossing? Naar mijn mening veel dichterbij huis dan je denkt. Herinneren jullie dit nog? “Universiteit houdt weer meer dan 40 miljoen in kas” en “U-raad: stop financiële meevaller in werkdrukverlichting”. Waarschijnlijk weten jullie al waar ik heen wil. Want zeg nou eens eerlijk, is het niet apart dat de Nederlandse universiteit de ambitieuze student niet financieel ondersteunt bij het opdoen van een academische buitenlandse ervaring? We hebben het hier namelijk over een instelling die excellentie en ambitie wil stimuleren binnen een groeiende kenniseconomie. Een gemiste investeringskans.

Als je ook nog eens bedenkt dat de gemiddelde student genoeg heeft aan twee- of drieduizend euro om hun tijdelijke studie of stage te financieren, kan je dus met een klein beetje getik op je rekenmachine berekenen dat je met zo’n twee miljoen euro al honderden studenten kan helpen. Dit geldt dus vooral voor studenten die een stage of studie ambiëren buiten Europa, waar de Erasmus-beurs niet geldt.

Natuurlijk is het veel geld, maar bedenk wat er allemaal mee gewonnen kan worden; van high impact publicaties en stimulering van internationalisering tot de waardevolle kennis die de studenten in huis halen.

Met het leenstelsel in effect, de afnemende mate van beschikbare beurzen en de gebruikelijke drempels voor een buitenlandse ervaring, lijkt het mij dus meer dan logisch dat de universiteit hierop inspringt en de student een financieel duwtje in de rug geeft. 

Lees ook het verhaal Studeren in het buitenland: 'Ik weet dat als ik nu niet ga, ik later ongelooflijk spijt krijg'

Advertentie