Train Engels in de bachelor

Body: 

Voor veel studenten is het even slikken als ze van het vwo komen en horen dat bijna alle literatuur in het Engels is. Studente Karin Prummel vindt dat studenten in de bachelor beter getraind moeten worden in het academische Engels.

Voor veel studenten is het even slikken als ze van het vwo komen en horen dat bijna alle literatuur in het Engels is. Studente Karin Prummel vindt dat studenten in de bachelor beter getraind moeten worden in het academische Engels.

Iedere aankomende student heeft al een aardig mondje Engels geleerd op de middelbare school, voldoende om vrienden te maken op reis en een Engelstalig boek of krantenartikel te lezen. Op de universiteit wordt verwacht dat je ook uit de voeten kunt met wetenschappelijk Engels. Op het moment dat ik hoorde dat in mijn bachelor alleen maar Engelstalige studieboeken gebruikt worden, sloeg de paniek een beetje toe. Dat kan ik toch helemaal niet?! De afgelopen jaren heb ik vaak geholpen bij Open Dagen en daar constateerde ik dat veel scholieren dit zelfde gevoel hebben. Ik kon ze geruststellen dat je er vanzelf goed in wordt. Maar loog ik ze dan eigenlijk niet voor?

Dat studieboeken in het Engels snel wennen, kan iedereen beamen. De eerste weken lees je net zoveel in je woordenboek als in je studieboek, maar omdat vaktermen vaak vernederlandst zijn en je dagelijks Engels leest, ligt dat gestuntel snel achter je. Echter, het wetenschappelijk schrijven en presenteren kwam tijdens mijn bachelor veel minder aan bod. Een bachelorscriptie verplicht in het Engels schrijven is dan best een confrontatie. Gedurende de voorafgaande vakken had je af en toe de mogelijkheid om essays of artikelen in het Engels te schrijven. Meestal kies je voor Nederlands, want daarin voel je je toch meer zelfverzekerd. Daarnaast krijg je waarschijnlijk toch geen feedback op je Engelse taalvaardigheid, waardoor je de volgende keer diezelfde Nederlandse zinsopbouw gebruikt.

Het is wel zo dat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt en Engels de taal van de wetenschap is. Als student binnen de academie moet je daar zo goed mogelijk op voorbereid worden. Sommigen, zoals Zijlstra, vinden dat er teveel ge√Įnternationaliseerd wordt en wil minder aandacht voor Engels in het hoger onderwijs. Natuurlijk is het noodzakelijk fatsoenlijk Nederlands te beheersen om goed mee te kunnen doen aan het maatschappelijke debat. Je kunt er echter niet omheen dat het merendeel van de communicatie tijdens je master en daarna (wetenschappelijke artikelen, congressen, conferenties) in het Engels gaat. Het is belangrijk dat studenten daarom een goede basis krijgen in academisch Engels, want dat leer je niet op het vwo.

Naar mijn idee moeten studenten zoveel mogelijk getraind worden in academisch Engels. Dat betekent een paar keer per jaar een Engels essay/artikel moeten schrijven die dan vervolgens door een docent met een goede beheersing van Engels (belangrijk criterium!) van inhoudelijke én taalkundige feedback wordt voorzien. De rest van de opdrachten schrijven studenten in het Nederlands, met een vergelijkbare soort feedback. Het aanbieden van een cursus in academisch Engels kan studenten meer zelfvertrouwen geven. We kunnen er niet omheen dat de wereld om ons heen internationaler wordt. Daarnaast wordt je citatie index niet hoog met Nederlandse artikelen, en we willen nou eenmaal wetenschappelijk succes, toch?

Facebook Twitter Whatsapp Mail