Universiteit mag zich wat meer mengen in maatschappelijk debat

Wat is een belangrijke taak van de universiteit van nu?
Als voormalig lid van de Raad van Toezicht en alumnus van de UU draag ik de universiteit, mijn Alma Mater, een zeer warm hart toe. De universiteit is mijns inzien een maatschappelijke organisatie. Het gaat er niet om winst maken maar de taken zijn het opleiden van studenten, het wetenschappelijk onderzoek en het inzetten van deze kennis voor de maatschappij en zich ook te mengen in het maatschappelijke debat.

De universiteit speelt namelijk een belangrijke rol in de grote maatschappelijke debatten over bijvoorbeeld klimaatproblemen en gentechnologie, maar ook over voedselschaarste en bijvoorbeeld ons financiële systeem. Iedereen kan een mening hebben, maar de universiteit voorziet ons ook van de feiten. Onze samenleving, de mensheid zo u wilt, kan zich onder andere verder ontwikkelen, door kennis te vergaren en die op de juiste wijze te gebruiken ten behoeve van ons allen.

Wat doet de universiteit goed?
De Universiteit Utrecht staat zowel in Nederland maar ook internationaal bekend voor zowel haar uitstekende onderwijs als het excellente onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van Life Sciences maar ook op het gebied van duurzaamheid en de alfa- en gammadisciplines. De UU is de grootste en breedste universiteit van Nederland en staat sterk aangeschreven. De master studenten van de Universiteit Utrecht maken in het buitenland veel indruk en worden als internationaal gerenommeerde onderzoekers gezien.

Wat zou de universiteit nog beter kunnen doen?
Naar mijn mening zou de universiteit nog meer zichtbaar kunnen zijn in het maatschappelijke debat. Dat gebeurt soms nog te weinig. Je hoort veel meningen, maar vanuit de wetenschap zouden feiten en data gegenereerd moeten worden om de discussie in de juiste proportie te kunnen voeren.

Tevens heb ik ook eerder gezegd dat de universiteit zich sterker zou kunnen profileren op andere bronnen van inkomsten, de zogenaamde vierde geldstroom. Ik vind het altijd opvallend dat bij buitenlandse universiteiten de band met oud studenten/alumni, maar ook met charitatieve instellingen, particuliere filantropen, en dergelijke groter is dan in Nederland. Ik zou graag willen dat alle alumni van de UU een nauwe band met de universiteit aangaan tijdens en na hun afstuderen. Dat ze dankbaar zijn voor hun academische vorming en iets terug willen doen in de vorm van een inspanning leveren, verhalen en ervaringen willen delen, samenwerken en/of ook doneren. Het is belangrijk dat we gezamenlijk een grotere verantwoordelijkheid nemen voor een instituut met zo’n lange historie, over honderden jaren, en een zo’n groot maatschappelijk belang als de Universiteit Utrecht.

Advertentie