UU moet emancipatoire functie behouden

De Universiteit Utrecht zonder Bert van der Zwaan als rector magnificus, dat wordt echt nog even wennen. Een mooi moment om stil te staan bij waar de UU staat, bij wat er goed gaat en bij wat nog beter kan. Of als je het wat meer koppelt aan de rectoroverdracht: waar kunnen we Bert voor bedanken en wat staat er nog op de agenda van de nieuwe rector, Henk Kummeling?

We kunnen Bert voor een heleboel bedanken, van het stimuleren van studentbestuurders tot het ontwikkelen van strategische en interdisciplinaire onderzoeksthema's. Wat bij al die onderwerpen een cruciale rol speelde en wat misschien wel zijn belangrijkste kwaliteit is geweest, is zijn vermogen om mensen mee te krijgen, te enthousiasmeren en te inspireren. Daarmee kreeg hij de universiteit in beweging.

Dat lukte hem bijvoorbeeld als het ging om het onderwijs aan de UU. Dat lijkt heel logisch en vanzelfsprekend voor een rector, maar de ambitie en niet aflatende inzet van Bert is echt van een andere orde geweest. De Universiteit Utrecht is een research university, maar geen universiteit die alleen waarde hecht aan onderzoek. De UU loopt in mijn ogen voorop als het gaat om investeringen in onderwijs, de ontwikkeling van docenten en het waarderen van onderwijs. Daar ben ik als alumna heel trots op.

Ook studenten kunnen Bert dankbaar zijn voor wat hij in zijn jaren als rector voor hen heeft betekend. Hij ging met ons als universiteitsraad mee toen we vroegen om betere facilitering van studentbestuurders, hij was vaak genoeg bij bijeenkomsten met studenten te vinden en ik kon altijd even naar binnenlopen om 08.00 uur. Betrokkenheid van studenten vond hij heel belangrijk. Wij hebben regelmatig zitten brainstormen over hoe we dit konden stimuleren en toen we daar ideeën over hadden, zorgde Bert ervoor dat het op de agenda kwam te staan bij decanen, vice-decanen en onderwijsdirecteuren en het daar leidde tot acties. Met zijn enthousiasme, passie en overtuigingskracht kreeg hij mensen daarin mee.

Maar het is natuurlijk niet alleen rozengeur en maneschijn. Het gaat heel goed met de UU, maar er ligt ook zeker nog werk voor de nieuwe rector. Het belangrijkste is naar mijn idee de toegankelijkheid en de plek van de UU in de samenleving. De UU loopt ook voorop (en daar ben ik persoonlijk iets minder blij mee) als het gaat om het selecteren voor masteropleidingen. Als ik iets op de agenda van de nieuwe rector zou mogen zetten, dan is het de vraag hoe je als UU je emancipatoire functie behoudt en kansen biedt aan iedereen.

Volgens mij is het een van de belangrijkste taken van een universiteit om studenten verder te brengen in hun ontwikkeling. Dan gaat het volgens mij niet alleen om topstudenten van een 8 naar een 8,5 te brengen. Het gaat dan ook, en misschien wel juist, om studenten die met een 5,5 binnenkomen, of meer ondersteuning nodig hebben, naar een 7, of die 8 te brengen. Is dat niet uiteindelijk een veel grotere prestatie? Dat is volgens mij echt maatschappelijke impact hebben.

Bert, heel erg bedankt voor alles wat jij voor de UU gedaan hebt. En Henk Kummeling, van harte gefeliciteerd en veel plezier in succes in deze mooie functie aan een hele mooie universiteit.

Advertentie