Verdiepen en verbreden

Minorenmarkt van mei 2015 in het Ruppertgebouw in De Uithof

Meerdere wegen leiden naar Rome, óók bij Sociale Wetenschappen. Je kunt je studie – zeker je bachelor – op ontzettend veel verschillende manieren invullen zonder je doel uit het oog te verliezen. Toch lijkt het niet altijd logisch om vakken of minoren te volgen bij andere studies of faculteiten. Bij pedagogiek alleen al, hoor ik van veel studenten dat ze het liefst geen studievertraging oplopen en zich willen focussen op de snelste weg naar de master. Vind ik begrijpelijk, maar ook jammer. Als je op zoek bent naar extra uitdaging blijkt alles mogelijk te zijn; zowel verdieping als verbreding van je studieprogramma.

Stichting Oer doet dit collegejaar onderzoek naar interdisciplinair onderwijs. De leden bekijken door middel van een enquête en focusgroepen onder andere naar profileringsruimte, informatievoorziening en het aanbod van minoren. Bij een bijeenkomst voor alle studentmedezeggenschappers van de faculteit Sociale Wetenschappen presenteerden zij de eerste resultaten van hun onderzoek, en vroegen ze de aanwezigen om input specifiek voor onze faculteit.

Bij die bijeenkomst kwam vooral naar voren dat het vaak niet duidelijk is wat er allemaal mogelijk is als het gaat om het volgen van een minor. Alle aanwezigen gaven aan een minor te volgen – wel vaak veilig binnen de FSW – maar het lastig te vinden om uit te zoeken wat de opties zijn. Zo lijkt de website wat onvolledig en onoverzichtelijk en wordt het niet vanuit alle opleidingen gestimuleerd om af te wijken van het ideale studiepad. Ook denken studenten dat het ingewikkeld is om een minor te volgen op een andere faculteit, terwijl dat achteraf wel mee blijkt te vallen.

Los van (de angst voor) praktische moeilijkheden, geeft Stichting OER aan dat interdisciplinariteit tussen faculteiten door veel studenten wel gewenst wordt. Studenten denken dat een minor voor betere arbeidsperspectieven zorgt, dat het bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling, en dat het voor verdieping én verbreding van je studie zorgt.

Wat kan de Universiteit Utrecht dan doen om interdisciplinair onderwijs te stimuleren? In ieder geval niet besluiten om de minorenmarkt in 2017 niet te organiseren. Op deze markt kunnen studenten informatie krijgen over verschillende minoren en mogelijkheden. Er is de afgelopen jaren geen gebrek aan waardering voor deze minorenmarkt – helaas wel aan animo. Wel kan er iets gedaan worden aan de informatievoorziening over, en het promoten van interdisciplinair onderwijs vanuit de opleiding. 

Lieve medestudenten, welbeminde Sociale Wetenschappers: ga toch de prachtige wegen naar Rome ontdekken! Er is zoveel moois te vinden in de wondere wereld van het wetenschappelijk onderwijs – en daar hoef je niet een eeuwige student voor te blijven en hoef je ook niet een studieschuld ter waarde van het Colosseum op te lopen. 


 

Advertentie