Vergeet de masterkiezers niet

Body: 

Zoals de universiteit aankomende studenten helpt bij het kiezen van de juiste studie, zouden ook bachelorstudenten geholpen moeten worden bij de keuze voor hun master. Volgens Tycho Wassenaar gebeurt dat onvoldoende.

Zoals de universiteit aankomende studenten helpt bij het kiezen van de juiste studie, zouden ook bachelorstudenten geholpen moeten worden bij de keuze voor hun master. Volgens Tycho Wassenaar gebeurt dat onvoldoende.

De Universiteit Utrecht zet terecht veel in op matching voor de poort. Hopelijk zorgt dit ook voor een verbeterde begeleiding gedurende (en vooral ook na) de eerste studiemaanden. De initiatieven van de Universiteitsraad en - onder andere - het studentbestuurslid van Sociologie spelen in ieder geval op een heel nuttige en effectieve manier in op dit hiaat. Al kwam ik laatst tot de ontdekking dat een studenttutor of –mentor systeem een oud gebruik is.

Dat is alleen niet genoeg. We mogen de studenten niet vergeten die verder zijn dan hun eerste jaar. Deze studenten staan voor de belangrijke keuze welke master ze uiteindelijk moeten kiezen. Het keuzeproces rondom alle verschillende masterprogramma’s of minoren is heel complex en er bestaan op dit moment nauwelijks structurele voorlichtingen  die hierop gericht zijn. Vanuit opleidingen, faculteiten of de universiteit wordt er naar mijn weten weinig georganiseerd. Ik heb trouwens wel begrepen dat er (wederom) een groep studenten en studieverenigingen bezig is met de organisatie van een minormarkt. Dat is goed want de keuze voor een master en de minoren die daar vaak mee samenhangen, zijn voor zowel de studenten als de universiteit van groot belang.

De universiteit organiseert natuurlijk wel de masteravonden, maar daar leer je vaak niet meer dan de informatie die al op de UU website staat. En die informatie gaat vaak niet in op verschillen met vergelijkbare masters elders, laat staan op de mogelijke keerzijden van de keuze voor die ene master.  Bovendien lijkt het me voor mastercoördinatoren ook bijzonder lastig om scherp te zijn in de reflectie op hun eigen programma. Want met de instroom van studenten komen studiepunten en uiteindelijk bullen, beide staan in de financiële verdeelmodellen gelijk aan inkomsten. Sommige studenten weten al heel snel heel zeker welke master ze willen doen maar velen weten dit nog niet. Al met al ben je als twijfelende student met een interesse voor meerdere masters na één masteravond niet veel wijzer geworden.

Het zou goed als er ergens rond januari een moment komt waarbij studenten worden geïnformeerd over de keuzes die gemaakt moeten worden voor de periode na hun bachelor.  Er zijn zo gigantisch veel mogelijkheden: minoren, summer schools, stages, buitenlandervaring, studiegerelateerde bijbanen, medezeggenschap, bestuurservaring en uiteindelijk dus de keuze voor een master.  Tijdens dit keuzeproces is het voor studenten van groot belang dat ze rekening houden met hun arbeidsmarktperspectief en natuurlijk hun eigen interesses en voorkeuren. Maar ook dit laatste wordt juist weer beïnvloed door de keuzes die je maakt.

Het is makkelijk om in de zee van mogelijkheden last te krijgen van keuzestress. Natuurlijk kunnen en moeten studenten hierin zelf ook veel doen door op tijd te beginnen met hun oriëntatie en zelf proactief informatie in te winnen.  Maar ik vind dat ook opleidingen en faculteiten hier een belangrijke verantwoordelijk in dragen. Zij zijn immers ook na de bachelor nog steeds gebaat bij studenten die op de juiste plek terecht komen. Daarnaast hoort de studiebegeleiding niet te stoppen of af te zwakken na het eerste jaar. (Bijna-) afgestudeerden zijn meer dan een samenvoeging van ec’s en eindtermen. Het zijn studenten die waarschijnlijk behoefte hebben aan extra kennis, inzicht en ervaring in hun verdere mogelijkheden en de keuzes die daarmee gepaard gaan. Ondersteun en begeleid ze hier in.

Facebook Twitter Whatsapp Mail