Waarom ik ga staken voor het klimaat

Vrijdag 27 september is er een wereldwijde staking voor het klimaat (in sommige landen op 20 september). Deze staking komt voort uit de beweging van schoolkinderen die elke vrijdag staken. Waarom zou je gaan staken voor het klimaat? Deze zelfde schoolkinderen kunnen dat het beste verwoorden:

“Ons huis staat in brand. Het klimaat verkeert in een crisis maar zo gaan we er niet mee om. […] De impact van klimaatverandering raakt nu al miljoenen mensen. […] We moeten nu ingrijpen om het verbranden van fossiele brandstoffen te stoppen en te zorgen voor een snelle energietransitie waarin gelijkwaardigheid en klimaatrechtvaardigheid centraal staan. Maar we zullen allemaal moeten samenwerken om te slagen”

Afgelopen jaar hebben veel schoolkinderen regelmatig gestaakt om ons eraan te herinneren dat hun toekomst op het spel staat. He is tijd dat we met hun meedoen.

Staken kan erg radicaal lijken in het land van het ‘poldermodel’ en met de traditie van zoeken naar consensus. Maar deze strategie om emissiereductie te bewerkstelligen heeft tot op heden niet gewerkt. Sinds 1990, het jaar waarin het eerste IPCC-klimaatrapport werd gepubliceerd, zijn de jaarlijkse emissies zelfs met 60% toegenomen. Als we een kans willen om de meest catastrofale consequenties van klimaatverandering te ontlopen zullen we meer moeten doen. Iedereen. Als individuen, maar ook als bedrijven en instituties. En is de rol van wetenschappers?

Wetenschappers in tijden van klimaatnoodtoestand
Over de hele wereld reflecteren wetenschappers op hun rol ten tijde van klimaatverandering en meer en meer wetenschappers gaan tot actie over. Een paar weken gelden publiceerde Nature een opiniestuk waarin wordt beargumenteerd dat wetenschappers moeten handelen naar hun eigen waarschuwingen naar de mensheid en zich aan moeten sluiten bij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals bijvoorbeeld Extinction Rebellion organiseert.

Ik ben een duurzaamheidsweteschapper. Tijdens mijn onderzoek lees en citeer ik artikelen waarin staat dat “de wereld ontzettend snel zal moeten veranderen”. Als wetenschappers blijven we artikelen schrijven en citeren terwijl emissies en de impact op het milieu blijven toenemen. Ik vraag me af of de mensen die zich het meest bewust zijn van de noodzaak van deze systeemveranderingen niet meer betrokken zouden moeten zijn bij het aandringen op die veranderingen?

Door deze vraag besluit ik me aan te sluiten bij een groep genaamd “Scientists for Future NL” . Als eerste actie nodigden we rond de 500 wetenschappers vanuit heel Nederland uit om mee te schrijven aan een gezamenlijke openbare verklaring voorafgaand aan de klimaatstaking. Deze verklaring is nu al ondertekend door meer dan 700 wetenschappers.

Als wetenschappers stellen we dat: “de zorgen van de klimaatstakers gegrond zijn” en dat “we klaar staan om de klimaatstakers en andere bezorgde burgen te ondersteunen door te voorzien in gedegen wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering en deze te bevorderen.”

Niet iedere wetenschapper is klaar voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar er zijn meerdere wegen om mee te doen, afhankelijke van je talent, beschikbaarheid en waar je je goed bij voelt. Voor de klimaatstaking kunnen wetenschappers:
(1) de openbare verklaring ondertekenen 
(2) digitaal staken
(3) een ‘walkout’ organiseren
(4) online je solidariteit tonen (#climatestrike of #klimaatstaking)

Maar voor diegenen die kunnen: laten we samen gaan staken en elkaar ontmoeten in Den Haag op vrijdag 27 september om 1 uur !

Advertentie