Welkom in de community

Monique Mourits, directeur van het Centrum voor wetenschap & cultuur, hoopt dat de nieuwe voorzitter zich zal inzetten om haar kloppend hart voor onderzoek en onderwijs te delen met de buitenwereld en het draagvlak voor wetenschap verder te vergoten.

Geachte mevrouw Oudeman,

Mag ik u van harte feliciteren met uw nieuwe functie van voorzitter van de Universiteit Utrecht? Een prachtige functie is het, maar u bent niet anders gewend dan prachtige functies. Topvrouw en topuniversiteit vonden elkaar. En dat lijkt een succesvol recept voor een mooie relatie. De strategie die u uitzette voor Corus, vatte u eenvoudig samen: u ging voor kwaliteit en voor de allerbeste willen zijn. Dat klinkt ons in Utrecht vertrouwd in de oren.  Universiteit Utrecht behoort tot de Europese top en er ligt een ambitieus strategisch plan om dit nog te versterken. U bent van harte welkom, uw kennis van het bedrijfsleven en uw connectie met technologische topbedrijven in de industrie zijn dat evenzeer.

Mag ik u een tip geven voor uw inwerkperiode?  Begin uw kennismaking met de universiteit bij op de site van Studium Generale. U hoeft in deze gure lente de deur niet uit om live in verbinding te staan met de Universiteit Utrecht.  Maar mocht u dat wel willen, bezoek dan het Science Café dat Studium Generale organiseert in samenwerking met NTR radio of een van de vele andere activiteiten van Studium Generale, het Centre for Humanities of van al die andere collega’s binnen de universiteit. Er is  bijna alle dagen nieuw debat over nieuwe wetenschap.

Inspiratie ligt in Utrecht voor het oprapen dankzij bevlogen toponderzoekers, talentvolle jonge wetenschappers en studenten en  inspirerende docenten. Het zijn de docenten die kennis doorgeven en het talent voor de toekomst opleiden en dat zal u aanspreken. Samen met onder anderen Yvonne van Rooij initieerde u immers een Summerschool in Azië voor succesvolle studenten.

Ook uw betrokkenheid bij Platform Bètatechniek is goed nieuws. U stond mede aan de basis van Eerst de Klas, dat hoog opgeleide jonge mensen stimuleert om te kiezen voor het onderwijs. Wist u dat het Universiteitsmuseum dank zij een startsubsidie van datzelfde platform  het Wetenschapsknooppunt UU oprichtte, samen met partners uit de universiteit en het onderwijsveld in de regio? Kennis uit de universiteit vloeit zo naar scholen en opleidingen, ook dat is valorisatie: Docenten worden ondersteund, wetenschappers bezoeken de klas en kinderen volgen jeugdcolleges in het Universiteitsmuseum.

Uw agenda zal druk bezet  zijn in juli, maar misschien kunt u tijd vrijmaken om een kijkje te nemen bij Summerschool junior van het wetenschapsknooppunt? Of om kennis te maken met het Universiteitsmuseum? U weet natuurlijk dat u voorzitter wordt van een universiteit met eerbiedwaardige leeftijd. Driehonderd zeven en zeventig jaar werden we deze week. Ook met de rijke historie van de academie laten we u graag kennis maken door een bezoek aan het Academiegebouw of de collectie van het Universiteitsmuseum. Het museum laat  zien hoe wetenschap werkt, hoe de Utrechtse universiteit grenzen verlegde in het verleden en welk vernieuwend hedendaags onderzoek  er nu plaatsvindt. Een universiteit die tot de beste behoort, doet er goed aan dat te laten zien. We werken hard aan vernieuwing  van  het museum om met de collectie ende nieuwste onderwijsmiddelen uit de universiteit kennisregio Utrecht het wetenschapsmuseum te bieden dat het verdient.

Maar er is meer dan wetenschap en onderwijs. Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan, schreef Albert Camus. Goddank is er kunst en biedt de universiteit studenten de ruimte om ook talenten op ander vlak te ontwikkelen. U gaat verrast worden bij  Cultuurcentrum Parnassos, ook door de koren en orkesten waaronder gezelschappen van wereldklasse.

U begrijpt natuurlijk waarom ik u dit alles schrijf. Ik hoop op een voorzitter met een warm kloppend hart voor onderzoek en onderwijs. Op een voorzitter die ervan doordrongen is hoe belangrijk het is om dit te delen met de buitenwereld en draagvlak voor wetenschap verder te vergoten. En op een voorzitter die weet dat een universiteit meer is dan een kennisinstituut alleen.  Ik heet u van harte welkom in onze ‘community’ waar debat over wetenschap ons bindt en liefde voor cultuur ons voedt. Wij kunnen in afwachting van uw komst dit gure voorjaar wel aan; het wordt vast een prachtige zomer.

Advertentie