Wij hebben een prachtbibliotheek

Als iets goed functioneert, hoor je daar in de regel weinig over. Ingrid Robeyns maakt in haar column een uitzondering: de UB van de Universiteit Utrecht heeft een fantastische collectie en geweldige serviceverlening.

Voor wetenschappers en docenten is het van groot belang of ze goed ondersteund worden, want dat zorgt er voor dat ze zich kunnen concentreren op hun ‘core business’ - onderwijs, onderzoek, promotiebegeleiding, bestuur en maatschappelijke dienstverlening (ook wel bekend als ‘valorisatie’). En daar hebben wij onze handen al vol mee.

Als er iets in de ondersteuning of administratie niet goed loopt, hoor je wetenschappers dan ook en masse klagen en mopperen. Dat gebeurde afgelopen jaar met het nieuwe verlofregistratiesysteem, een systeem dat door velen als onnodig tijdsverslindend werd ervaren. Professionals die moeten presteren onder hoge werkdruk, kunnen dit soort tijdsinefficiënte administratieve verplichtingen er gewoon niet bijhebben.

Maar wat wel goed loopt, nemen we vaak als vanzelfsprekend aan. Wie nooit anders geweten heeft dat, bijvoorbeeld, de onderzoekscoördinatie goed functioneert, of dat de medewerkers van het secretariaat zeer goed werk leveren, staat daar niet bij stil. Wie echter op meerdere universiteiten gewerkt heeft, zal kunnen beamen dat er aan de Universiteit Utrecht heel wat ondersteunende diensten fantastisch werk leveren.

Wat mij bijvoorbeeld opgevallen is toen ik anderhalf jaar geleden aan deze universiteit kwam werken, is hoe fantastisch de bibliotheek is, en de ondersteuning van de collega’s die daar werken.

Niet alleen heeft de UB een prachtige collectie en prachtige gebouwen om in te werken. Maar daarnaast zijn veel boeken te raadplegen in de open kasten, maar kan je ook kiezen om in de catalogus een reeks boeken aan te klikken die voor je worden klaargezet - een luxe die ik nooit ergens anders heb gezien en waar ik graag gebruik van maak. 

De UB-website is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, en iedereen kan suggesties indienen voor nieuwe aankopen (en wie nieuwe boeken nodig heeft voor onderwijs in het volgende blok, kan op vlotte steun van de bibliothecarissen rekenen.)

Boeken verlengen kan met een paar klikken van de muis, en zolang boeken niet gereserveerd zijn, zijn de uitleentermijnen flexibel. En er wordt maximaal voor gezorgd dat je geen boetes moet betalen, want als de uitleentermijn is verstreken krijg je direct bericht, en nog even respijt voor je ze moet inleveren.

Als je ’t mij vraagt: gewoon een prachtbibliotheek!  

Advertentie