Afgek.

Afkorten wordt meer en meer een studentenziekte, net als schurft. De situatie is zo acuut dat ik laatst een vriendin het woord ‘peuk’ hoorde afkorten tot ‘peu’. Ik maak me zorgen. Ik heb het de laatste tijd ook druk, maar ik hoef gelukkig nog niet de medeklinkers in mijn lettergrepen te rantsoeneren.

Nu is het zo dat elke subcultuur zich kenmerkt door het ontwikkelen van jargon. Het komt voor in religieuze groepen, het leger en de Apple Store. Als buitenstaanders de gesprekken tussen groepsleden niet kunnen begrijpen, wordt die groep exclusiever. Zo versterkt het spreken van een taal voor ingewijden het groepsgevoel, ook onder studenten.

Zij doen dit onder meer door iets af te korten. Daardooe kan een begrijpelijke term zonder veel moeite onbegrijpelijk gemaakt worden, oftewel een vruchtbare bron van studententaal zijn. De term ‘gemeenschappelijke ruimte’ kan iedereen begrijpen, maar als je er ‘GR’ van maakt is het meteen verwarrend voor non-studenten (burgers). Derhalve is het behoorlijk stuko om de dag voor de hospi, na weken soggen in de UB, eindelijk je P gehaald te hebben en de geru binnen te komen waar de hj met leden van zijn JC en een paar uffen een AVG’tje zit te eten en te verklaren dat je een VVV’tje en een BVO’tje meeneemt naar de cobo van Veri om vervolgens in de Jalo je stufi te verbrassen aan ginto’s.

Ik krijg er jeuk van. Natuurlijk had ik bsa in plaats van p, consti in plaats van cobo en gt in plaats van ginto kunnen opschrijven, maar de boodschap is duidelijk. Het is trouwens ook vreemd om een vvv’tje mee te nemen naar een cobo, maar nogmaals, het gaat hier om een voorbeeld.

Soldaten gebruiken afkortingen voor bijbelcitaten net zo min als Apple-medewerkers afkortingen gebruiken voor tactische handgranaten. Uit de afkortingen die studenten gebruiken kan je dus hun primaire bezigheden afleiden. Bij deze concludeer ik dat de wereld van een gemiddelde student bestaat uit het halen van studiepunten, verenigingen, alcohol, simpele maaltijden en het geld om die eerste vier te financieren.


 

Verklarende afkortingenlijst

GR = Geru = gemeenschappelijke ruimte
Stuko = studentiekoos
Hospi = hospiteeravond
Soggen  = studieontwijkend gedrag
UB = universiteitsbibliotheek
P = propedeuse
JC = jaarclub
Uffen = leden van UVSV
AVG’tje = aardappels, vlees, groente
VVV’tje = vriend(in) van vroeger
BVO’tje = biertje voor onderweg
Cobo = constitutieborrel
Veri = Veritas
Jalo = Club Jaloezie
Stufi = studiefinanciering
Ginto = gintonic

Advertentie