De ALV over deksels leuk feest

Het studentenleven kent vele verenigingen en commissies die regelmatig vergaderen. Campuscolumnist Frank ging eens kijken hoe dat gaat. Deze ALV staat in het teken van een incident rond de beschadigde pianopoot in partycentrum Tripoli.

Bloedserieus en met jasjes in dezelfde kleur nemen veel studenten deel aan allerhande verenigingen, commissies, clubs, organisaties, vergaderingen, benefieten, gala’s en ga zo maar door. Een uitstekende voorbereiding op een serieus, sedentair leven vol hiërarchie, vergaderingen, notulen en bureaucratie. Omdat ik per slot van rekening niet voor niets campuscolumnist ben, nam ik onlangs een kijkje bij de ALV (algemene ledenvergadering) van een willekeurige studievereniging. Hieronder (een deel van) de notulen.

Aanwezig: Jaap, Henkbert, Annelotte, Marie-José, Bart A., Joop, Rinus, Pieter, Sofie, Claire, Annemarieke, Chantal, Frank.

20:13 Claire opent de vergadering en stelt de agenda vast. Ze verontschuldigt zich dat er 13 minuten te laat begonnen is. Ze stelt voor om desalniettemin te beginnen met het gezamenlijk zingen van het clublied.

20:20 Claire, nu lichtelijk schor, stelt voor om te beginnen met het eerste agenda punt. De aanwezigen stemmen hiermee in.

20:22 Joop verlaat enigszins nerveus de vergadering. Pim komt de zaal binnen en verontschuldigt zich voor zijn verlate komst. Claire stelt voor nogmaals het clublied te zingen omdat Pim dat gemist heeft. Pim zegt dat dat niet hoeft, maar de rest was al gaan staan en begonnen met zingen.

20:33 Claire vertelt dat de rechtszaak aanstaande is. Pieter wil weten waar deze rechtszaak over gaat. Annelotte vertelt over het incident met de beschadigde pianopoot in partycentrum Tripoli. Maar dat het wel een deksels leuk feest was. Bart vindt dat er sowieso geen piano had mogen staan en dat zoiets dan gewoon te verwachten valt.

20:40 Joop komt rokerig binnen.

20.41 Pim vertelt over de borrel van vorige week. Deze heeft niet in het verenigingsgebouw plaatsgevonden omdat de buurman, Fred de Vries, twee borrels terug geklaagd had over geluidsoverlast. Bart wilde weten of dit weer zo’n typische knorrenactie van de Vries was of dat er echt bloed bij mensen uit de oren liep. Pim zegt dit niet meer te weten.

20.55 Marie-José vertelt over het budget voor de vliegreis. Rinus vindt dat dit maximaal 300 euro moet worden. Marie-José: het zal maximaal 320 euro zijn. Pieter: hoe duur zal het maximaal zijn? Pim: ik denk dat een bedrag van maximaal 320 euro voldoende is. Claire: ik vind 320 euro wel heel veel, ik denk eerder aan zo’n 310 euro, maar het mag afwijken. Chantal: dit is niet zo afgesproken, het moet wel ongeveer gelijk blijven. Bart: het is iedereen toch volstrekt onduidelijk waar het geld nou precies naar toe gaat, dus ik denk dat 350 euro ook wel kan. Rinus vindt dat dit maximaal 300 euro moet worden. Ga terug naar start.

21:34 Sofie vraagt of er eigenlijk ook bitterballen zijn. Frank verlaat de vergadering.

Advertentie