Domme vragen bestaan

Body: 

Gelukkig is er voor het tentamen altijd nog het vragenuurtje. Campuscolumnist Lea ter Meulen zat erbij en noteerde wat er zoal gevraagd wordt.

Gelukkig is er voor het tentamen altijd nog het vragenuurtje. Campuscolumnist Lea ter Meulen zat erbij en noteerde wat er zoal gevraagd wordt.

“Fijn zeg meneer, dat u dit vragenuurtje inlast, voor de extra gemotiveerde studenten. Er waren nog een paar dingetjes niet helemaal helder voor me. Waar de nadruk op ligt in het tentamen, bijvoorbeeld. Moet ik vooral de slides leren, of het boek? En hoofdstuk 17, hoort dat ook bij de stof? Want in het college werd het amper behandeld. En tabel 17.8.3, moeten we die dan uit ons hoofd kennen? Ook kolom vijf? Moeten we de artikelen ook kennen? Alleen de conclusies, of echt de hele tekst? En moet je de auteurs dan ook weten? Met voornaam? Initialen? Geboortejaar?

Komen er oefenvragen op Blackboard? Maar wanneer dan? En antwoorden op de oefenvragen? En toelichting bij de antwoorden op de oefenvragen? En verwijzingen naar de vindplaats in het boek van de toelichting bij de antwoorden op de oefenvragen?

Hoeveel procent van de vragen is meerkeuze? En hoeveel keuzes krijg je dan? En de open vragen, zijn die lang of kort? Komt er ook een bonusvraag? Waar gaat die dan over? Als je opdracht twee goed gemaakt had, mocht je één tentamenvraag wegstrepen, toch? Maar wordt die vraag dan automatisch goedgerekend, of telt ‘ie gewoon niet mee? Dat maakt nogal wat uit.

Zijn de tentamenblaadjes aan elkaar geniet? Mag ik het nietje dan losmaken? Moet je op elk blaadje je studentnummer schrijven? En je naam? Mag ik die dan ook afkorten? Ik heb namelijk echt een súperlange naam.

In welk lettertype wordt het tentamen eigenlijk gedrukt? Toch niet Arial hè, ik krijg hoofdpijn als ik te lang in Arial moet lezen. Krijg je trouwens een kladblaadje bij het tentamen? Moet je dat dan ook inleveren? Krijg ik bonuspunten als ik er iets aardigs over u op schrijf?

Moet je met een blauwe pen schrijven, of mag zwart ook? En donkergroen? En paars? Mag ik een gum bij het tentamen houden? En Tipp-ex? En een rekenmachine? En een passer? En een woordenboek? En een thermosfles strawberry-chai-rooibosthee? En van die luchtige crackertjes die je in het midden kunt doorbreken? Surveilleert u zelf? Maar wat als ik dan een heel belangrijke vraag heb over de formulering van een vraag?

Scoort u op een curve? Trekt u punten af voor spelfouten? Stijlfouten? Lelijk handschrift? Wanneer voert u de cijfers in? Maakt u zelf ook het tentamen voor de herkansers? Komt er een nieuw vragenuurtje voor de herkansing?

Ja, dat waren mijn vragen wel zo ongeveer. Over de stof zelf schiet me nu even niks te binnen. Wat bedoelt u? Nee hoor meneer, het tentamencijfer maakt mij eigenlijk niet zo veel uit. Ik vind het vooral belangrijk dat ik veel opsteek tijdens mijn studie.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail