Leenstelsel is banale bezuiniging

Body: 

Hoe kan het dat het Malieveld niet volloopt met protesterende studenten, vraagt campuscolumnist Ruud Schotting zich af. Het plan voor het nieuwe leenstelsel is volgens hem een banale bezuiniging van 1 miljard.

Hoe kan het dat het Malieveld niet volloopt met protesterende studenten, vraagt campuscolumnist Ruud Schotting zich af. Het plan voor het nieuwe leenstelsel is volgens hem een banale bezuiniging van 1 miljard.

Volgens mij kun je de kwaliteit van een samenleving aflezen aan heel simpele zaken. Kijk hoe het gesteld is met het onderwijs, hoe het gevangeniswezen erbij staat, hoe ouderen bejegend worden en hoe men met psychiatrische patiënten omgaat (let dan met name op de kinder- en jeugdpsychiatrie). Dan weet je gelijk genoeg. Hoe stuitender de omstandigheden, hoe minder er sprake is van een samenleving.

Zakken wij zo langzaam maar zeker niet af naar een plekje in de top tien van bananenrepublieken en andere twijfelachtige landen? De kinderpsychiatrie  en jeugdzorg worden uitbesteed aan gemeenten (goedkoper), de bejaardentehuizen worden in een schrikbarend tempo gesloten (goedkoper), als je je moeder in huis neemt wordt er gekort op de AOW van het goede mens (goedkoper en een straf) en nu moet de studiefinanciering er dus ook aan geloven (goedkoper).

Het sociaal leenstelsel. Mevrouw Bussemaker meldt met trots: ‘De belangrijkste onderwijsvernieuwing sinds dertig jaar!’ Is ze nou helemaal van de pot gerukt! Dit is helemaal geen onderwijsvernieuwing, dit is een banale bezuiniging van één miljard euro!!!

Mevrouw de minister weet kennelijk helemaal niet dat dit niks, maar dan ook niks met onderwijsvernieuwing te maken heeft! Onderwijsvernieuwing duidt op het vernieuwen van bestaande onderwijsinzichten en/of -methoden. Maar het kapotbezuinigen van een uniek studiefinancieringsstelsel heeft absoluut niets van doen met onderwijsvernieuwing.  Ze noemen het ‘ombuigen naar een sociaal leenstelsel’.  Let op het woordje sociaal…  

Ook de VSNU vindt het een fantastisch plan. Citaat: ‘De Nederlandse universiteiten hebben kennis genomen van de hoofdlijnen brief van minister Bussemaker over het sociaal leenstelsel. De VSNU kan zich vinden in de plannen van het kabinet voor de invoering van een sociaal leenstelsel als manier om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen en om de rijksbijdrage per student in het hoger onderwijs te laten stijgen. Voorwaarde is wel dat opbrengsten van het leenstelsel worden ingezet voor kwaliteit en onderzoek in het hoger onderwijs. Alleen onder die voorwaarde mag je van studenten deze investering vragen.’

Ik huiver als ik dat lees… De overheid bezuinigt één miljard en de VSNU is ontzettend blij! Dat is toch wel heel erg vreemd? De universiteiten gaan er dus zelf op vooruit!! Dat is trouwens iets wat ze, de universiteiten, altijd fantastisch vinden: meer geld, maakt niet uit waar het vandaan komt.  En wat ik helemaal stuitend van de VSNU vind is de volgende strofe: ‘de invoering van een sociaal leenstelsel als manier om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen’. Nou nog gekker: de universiteiten moeten zelf zorgen dat ze topkwaliteit leveren, daar zijn ze immers voor. Daar moeten ze die hele Bussemaker niet voor nodig hebben en al helemaal niet dat leenstelsel! 

De student deugt niet, die wil niks, kiest alleen maar voor de verkeerde studies en voor zesjes. Ja dames en heren studenten, zo wordt er door de regering en dus ook door de VSNU tegen u aangekeken. Een onacceptabele kostenpost waar nog heel veel op bezuinigd kan worden, om precies te zijn 1 miljard.  Kenniseconomie, Top Sectoren, en nu weer een Sociaal Leenstelsel,  allemaal hopeloze politieke flauwekul! Maar wen er maar aan, het ergste moet vast nog komen!

Op 21 januari 2011 liepen duizenden hoogleraren in toga in cortège door Den Haag om te protesteren tegen de langstudeerboete. Een ideetje van de meest kwaadaardige staatssecretaris die we ooit in Nederland gehad hebben: Halbe Zijlstra van de VVD. Alle Colleges van Bestuur waren in Den Haag aanwezig om mee te protesteren tegen de plannen van Halbe. De universiteiten zouden namelijk zelf ook een boete (van ik meen 6000 euro per langstudeerstudent) krijgen… Daar hadden ze namelijk helemaal geen zin in. En nu, nu worden ze beter van deze historische sociale onderwijsvernieuwing van tante Jet, en hoor je ze niet (meer).  Zo gaat dat dus!

Ik zou denken dat het Malieveld direct opnieuw door honderdduizenden woedende studenten bevolkt zou raken na het bekend worden van de groteske plannen van de minister. Dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zodanig bezet zou gaan worden dat de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam slechts nog een onbeduidende voetnoot in de geschiedenis zal blijken.

Maar nee hoor, de studenten hebben het veel te druk met ‘matching’, het schrijven van motivatiebrieven, het bezoeken van studiekeuzebeurzen, het participeren in meeloopdagen, proefcolleges en intakegesprekken, het schrijven van scripties, essays en verslagen van stages, met het volgen van hoor- en werkcolleges en zelfs… met studeren!!! Geen tijd (en geld) om te protesteren. En waarom zijn de studenten zo druk met dat studeren, u raadt het al: om een zesje te kunnen scoren! En dat is niet eens zo eenvoudig. Ga er maar eens aanstaan: precies  zoveel inspanning leveren, niet te veel maar ook niet te weinig, zodat je exact op een 5,5 uitkomt. En dan rondt Osiris dat vanzelf af naar een 6,0. Dat vind ik pas een hele prestatie!  Een uiterst lastig optimalisatieprobleem. Lijkt me eigenlijk alleen maar weggelegd voor de echt excellente studenten…

Facebook Twitter Whatsapp Mail