Vernietigend rapport over fraude UU Campuscolumnist

Breaking news! Campuscolumnist betrapt op fraude. Commissie Verschoor komt met vernietigend rapport over de UU Campuscolumnist. Lees en huiver.

Dit keer geen column van de UU Campuscolumnist, maar een column òver hem. Er was al geruime tijd het vermoeden dat de huidige campuscolumnist zich schuldig zou maken aan ongeoorloofde zelfcitaties.

Gelet op de uiterst betrouwbare bronnen, die we vanwege privacy-overwegingen niet kunnen noemen, en de  ernst van de zaak heeft het College van Bestuur passende maatregelen genomen. Op gezag van Rector Magnificus Prof dr. Bert van der Zwaan, is een onderzoekscommissie ingesteld. De voorzitter van deze commissie is Prof dr. ir Verschoor, Hoogleraar Spaarzame Duurzaamheid, voormalig medewerker van TNO en vooraanstaand deskundige op het gebied van zure regen.

De conclusies van de Commissie Verschoor zijn ronduit schokkend! In het rapport is te lezen dat de UU Campuscolumnist in al zijn Nederlandstalige  publicaties maar liefst 3 542 keer het woord ‘en’ heeft gebruikt. Het woordje ‘dus’ is nog opmerkelijker: zelfs 4 267 keer.  

Nog bonter maakte hij het in zijn Engelstalige publicaties: wat te denken van 431 keer ‘which implies’ en maar liefst 213 keer ‘hence’. De Commissie meent het meest ernstige geval van zelfcitatie binnen de UU op het spoor te zijn gekomen. Nooit heeft een medewerker van enige Universiteit zo vaak woorden gebruikt die hij of zij niet al eerder gebruikt had.

Commissielid Prof dr. Elsje Zeldenrust, hoogleraar Linguïstiek  van Niet Bestaande Woorden, spreekt schande over deze zelfcitaties. “Hoe vaak deze columnist het woord ‘Ik’ al eerder gebruikt heeft is echt stuitend! Er is echt sprake van een onoorbare recycle cultuur!” Professor Verschoor voegt hier aan toe: “Deze campuscolumnist denkt zeker dat hij er mee weg komt om allerlei al eerder door hem gebruikte Nederlandse woorden gewoon weer in een willekeurige volgorde achter elkaar te plaatsen. Zo werkt dat dus niet.”

De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot het Behoud van Woorden als Vestibule en Trottoir (de KNVBWVT), drs. Desiderius Drooglever-Fortuyn, heeft toch wel enige bedenkingen bij de toon van het rapport. Hij vindt de conclusies van de Commissie Verschoor eigenlijk wel erg ver gaan. “Het rapport maakt toch ook duidelijk dat, hoewel spaarzaam, de campuscolumnist ook gebruik maakt van juist die woorden waar onze Vereniging zich sterk voor maakt.”

Rector Magnificus Prof dr. Bert van der Zwaan bezint zich nu op gepaste maatregelen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de bewuste campuscolumnist per 1 januari 2015 op non-actief gesteld. Er zijn immers grenzen…!

Advertentie