Wat leer je van een andere docent in de collegebanken?

Body: 

Dries van Oosten bezocht de colleges van een collega. Voor DUB zet hij op een rij wat hem opviel. Bijvoorbeeld hoe irritant het is dat een aantal studenten consequent te laat komt en veelvuldig zit te whatsappen tijdens het college.

Dries van Oosten bezocht de colleges van een collega. Voor DUB zet hij op een rij wat hem opviel. Bijvoorbeeld hoe irritant het is dat een aantal studenten consequent te laat komt en veelvuldig zit te whatsappen tijdens het college.

De afgelopen acht weken heb ik vier uur per week in een collegezaal gezeten. Niet voor het bord, maar lekker anoniem achterin. Zoals jullie al weten was ik te laf om aan het tentamen mee te doen.

Zoals beloofd, zal ik nu verslag doen van mijn ervaringen. Laat ik beginnen met zeggen dat ik het echt heel leuk vond om te doen. Ik wil ook de betrokken docente bedanken voor haar gastvrijheid!

En wat heb ik ervan geleerd? Om te beginnen ben ik inhoudelijk wijzer geworden. Het college ging over een onderwerp waar ik weinig tot niks van wist. Maar ik ben het college gaan volgen om een punt te maken over kwaliteitszorg. Is het volgen van colleges van collega's een manier om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren? Ik heb mijn ervaring in een aantal lessen proberen samen te vatten.

Les 1: Volg een college wat nieuw voor je is. Op die manier is het inhoudelijk namelijk gewoon leuk om te doen. Daarnaast kun je je als niet-expert beter in de student verplaatsen en ben je gevoeliger voor de didaktiek van de cursus. Een ander groot voordeel is dat je het taalgebruik en de manier van denken van collega's uit andere afdelingen leert kennen.

Les 2: Je leert veel door een andere docent en zijn/haar studenten te observeren. Ik had het geluk dat deze cursus werd gegeven door twee docenten met een heel andere stijl. Als je zelf college staat te geven, kun je niet echt aanvoelen wat er in de zaal gebeurt. Maar als je ziet hoe iemand anders dingen doet en hoe de zaal daarop reageert, kun je ook veel leren over je eigen manier van college geven.

Nu komen we op de wat minder leuke lessen.

Les 3: Een significant deel van de studenten populatie vindt het normaal om veel te laat binnen te komen. Een groepje van naar schatting tien studenten (>10 procent van de studenten in deze cursus) kwam min of meer consequent 15 tot 30 minuten te laat binnen. Een deel van hen presteerde het dan ook nog om binnen te komen met koffie in een papieren bekertje met daarop het logo van een groot high-tech bedrijf uit Veldhoven, wat betekent dat ze heen en weer zijn gegaan naar de studievereniging om koffie te halen! Dat vind ik eerlijk gezegd onbegrijpelijk.

Les 4: Mobiel internet maakt het onderwijs kapot! Ik zat achterin de zaal en daar zijn tenminste tien studenten onophoudelijk met hun mobiele telefoon bezig. Specifiek zijn het facebook en whatsapp die open staan. En deze studenten zijn niet helemaal dezelfde groep als de laatkomers. Ook “brave” studenten laten zich afleiden. Ik betrapte ook mezelf erop dat ik op een gegeven moment emailtjes zat te beantwoorden die ik op dat moment kennelijk zeer urgent vond. Maar had ik daar nou echt geen half uurtje mee kunnen wachten?

Wat is mijn conclusie van het peer reviewen van een collega? Ik denk dat iedereen regelmatig (zeg om het jaar) het college van een andere zou moeten volgen. Helemaal mooi zou het zijn als de twee docenten daar naderhand ook eens over praten. In plaats van best-practices uitwisselen tijdens een onderwijslunch, kun je beter gewoon eens bij de docent van het jaar in de zaal gaan zitten.

Facebook Twitter Whatsapp Mail