‘Tutoraat functioneert goed’

Body: 
Bijna alle Utrechtse studenten hebben een tutor. De meesten zijn tevreden over het contact met die begeleider. Dat is de conclusie van het college van bestuur naar aanleiding van een enquête onder eerstejaars studenten.

Uit de antwoorden van 1300 respondenten blijkt dat nagenoeg alle studenten (96 procent) een tutor hebben. Driekwart van de ondervraagden (74 procent) is tevreden over het functioneren van het tutoraat. Het aantal ontevreden studenten ligt onder de 10 procent.

Hoewel het aantal contactmomenten in vergelijking met een eerdere meting in 2008 iets is teruggelopen, voldoet de universiteit op alle fronten aan de streefcijfers die het college in 2007 zichzelf oplegde. De facultaire verbeterplannen lijken hun vruchten te hebben afgeworpen, zo stelt het college van bestuur vast.

In een commissie van de U-raad werd maandag door studenten kritisch gereageerd op de positieve interpretatie van de gegevens. Er zijn immers een flink aantal opleidingen die –soms ver- verwijderd blijven van de doelstellingen. In een aantal gevallen is de tevredenheid niet hoger dan 40 procent.

Rector Stoof erkende dat de cijfers niet overal in orde zijn. Hij zegde de raad toe na te vragen naar de oorzaak daarvan. De rector wees er echter op dat de respons in een aantal gevallen zo laag was dat er geen voorbarige conclusies mogen worden getrokken. De gemiddelde respons was 25 procent, maar bij veel opleidingen nam een nog kleiner percentage van de benaderde studenten de moeite te reageren.

XB