‘Vieren van financiële teugels is geen optie’

Body: 
Er kan geen sprake zijn van een versoepeling van de strenge financiële eisen die het college van bestuur aan de faculteiten en de diensten stelt. Dat zei collegelid Hans Amman maandag in de financiële commissie van de Universiteitsraad.

Amman deed zijn uitspraak naar aanleiding van uitlatingen van Rebo-decaan Henk Kummeling in het Ublad van vorige week. Als reactie op de forse bezuiniging die zijn faculteit de komende jaren te wachten staat, vroeg Kummeling zich af of er geen al te strenge eisen worden gesteld aan de solvabiliteit van de universiteit, of anders gezegd aan het vermogen van de UU om de schulden te kunnen blijven betalen.

“Gezien de waarde van ons gebouwenbezit zouden we best wat meer op de kapitaalmarkt kunnen lenen dan we op dit moment doen. Daar moeten we het de komende maanden echt nog eens goed over hebben”, aldus Kummeling. Op een vraag van U-raadslid Wil Hildebrand of het denkbaar is dat het college van bestuur de teugels op dit punt wat laat vieren, reageerde Amman echter als gestoken: “Niet zo lang ik hier zit. Voor mij is dat geen optie.”

Het collegelid lichtte zijn standpunt niet verder toe, maar maakte de raadsleden wel duidelijk dat de financiële positie van de UU dermate penibel is dat elke vorm van toegeeflijkheid op dit moment uit den boze is. Het is zelfs onzeker of alle fraaie voornemens uit het Strategisch Plan kunnen worden uitgevoerd. “We zitten er bij voorbeeld hard over te denken om de verdere ontwikkeling van de universitaire website tijdelijk stop te zetten.”

Ook aan de inhuur van dure interim-krachten wil Amman zo snel mogelijk een einde maken. “Om die reden willen we onder meer de transitie van alle universitaire onderdelen naar het ICT-service centrum voor het einde van dit kalenderjaar afgerond hebben.”

EH