03/3 Lezing: De energietransitie: gas erop!

Aan ambities om de energietransitie vorm te geven geen gebrek. Maar aan politieke daadkracht lijkt het te ontbreken. Welke pijnlijke keuzes zijn er nodig?

Wie een gemiddelde krant openslaat, kan er niet omheen: de energietransitie is in volle gang. Ambitieuze doelstellingen voor 2020, 2030 en 2050 moeten ervoor zorgen dat ons gebruik van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaarde CO2-uitstoot fors vermindert. De grote vraag is alleen: hoe gaan we dat bewerkstelligen? Iedereen van het gas en aan de warmtepomp? Vol inzetten op CO2-opslag onder de grond?

De scenario’s zijn talrijk, maar vragen om enorme daadkracht. Volgens jurist en politicoloog dr. Sanne Akerboom (UU) zit een geslaagde transitie dan ook niet in een windmolenpark meer of minder, maar vraagt deze in de eerste plaats om een sterke overheid die keuzes durft te maken. Oók als dat pijnlijke keuzes zijn.

Deze serie is georganiseerd in samenwerking met de hub Transforming Infrastructures for Sustainable Cities

 

20:00 - 21:30
Aula van het Academiegebouw
Gratis toegankelijk voor iedereen
Meer informatie