Sinds de oprichting van de Theosophical Society zijn er op basis van de aloude Theosofia voortdurende vredesinitiatieven ontwikkeld. Het toepassen van de Theosofia is namelijk het werken aan vrede: vrede in jezelf en daardoor ook vrede in de wereld.

Nu er weer een wrede oorlog woedt en er ontzettend veel leed is, is het voor ons vanzelfsprekend dit vredeswerk met extra nadruk voort te zetten. We werken daarom aan een speciaal themanummer van ons tijdschrift Lucifer.

Maar om het thema vrede extra onder de aandacht te brengen en energie te geven, hebben we ook besloten om de laatste lezingenserie Theosofische myth-busters om te vormen naar een lezingenserie over vrede: Ieder mens een vredesstichter.

De al geplande lezing:  De kracht van zachtheid en de zwakte van hardheid van 27 april is gehandhaafd, omdat die naadloos past in het thema van vrede. Na deze lezing volgen de drie lezingen. Op 4 mei de eerste:

04 mei - Hoe kun je conflicten herkennen en voorkomen?

Heb je ooit weleens stilgestaan bij mentale kracht? Is het niet zo dat alle handelingen hun oorsprong hebben in gedachten? Als dat zo is, dan betekent het dat gewelddadige conflicten ook in ons denken beginnen. In de geschiedenis van de mensheid werden conflicten vaak met strijd opgelost. Maar feitelijk ligt die tijd achter ons. We hebben in ons bewustzijnsaspecten waardoor we vreedzaam kunnen samenwerken.

In deze lezing verneem je een aantal theosofische basisprincipes die, mits toegepast, elk mens veranderen in een vredesstichter.