Sinds de oprichting van de Theosophical Society zijn er op basis van de aloude Theosofia voortdurende vredesinitiatieven ontwikkeld. Het toepassen van de Theosofia is namelijk het werken aan vrede: vrede in jezelf en daardoor ook vrede in de wereld.

Nu er weer een wrede oorlog woedt en er ontzettend veel leed is, is het voor ons vanzelfsprekend dit vredeswerk met extra nadruk voort te zetten. We werken daarom aan een speciaal themanummer van ons tijdschrift Lucifer.

Maar om het thema vrede extra onder de aandacht te brengen en energie te geven, hebben we ook besloten om de laatste lezingenserie Theosofische myth-busters om te vormen naar een lezingenserie over vrede: Ieder mens een vredesstichter.

De lezingen van deze serie zullen bestaan uit lezing en dialoog. Je kunt afwisselend met 3 korte presentaties live met de deelnemers en ons in gesprek en kun je zelf ideeën voor vrede kenbaar maken.

De lezingen zijn zowel via YouTube als via Zoom te volgen en zijn daardoor nog interactiever.

Meer informatie over dit vredesinitiatief en de lezingen is te vinden. op: https://blavatskyhouse.org/nl/nieuws/ieder-mens-een-vredesstichter/

Op 11 mei de tweede lezing in deze serie.

Hoe blijf je gewetensvol in een conflict?

11 mei 19:30 tot 21:30

Waarom zien we de ‘ander’ soms als vijand? Waar komt de haat vandaan die mensen blind maakt en hen aanzet hun medemensen kwaad te doen? Hoe kunnen we onszelf en anderen tegen dit soort haatgedachten beschermen? Met behulp van een theosofische leer over het denken en wat gedachten zijn, kunnen we gezamenlijk bevredigende antwoorden op deze vragen vinden. Bovendien, en dat is nog belangrijker, kunnen we onszelf oefenen om altijd, in welke omstandigheid dan ook, te leven volgens onze eigen ethische principes en ons geweten.

We zijn nooit machteloos. En elk mens heeft het vermogen om zijn medemens te steunen en te helpen, ook als die in een oorlogssituatie zit. Maar wat is werkelijk helpen? We gaan dat met elkaar dat uitvinden.