Beproevingen op het Pad naar Meesterschap

16 maart 2022    19:30-21:30

De spirituele groei van de leerling bestaat uit een mystieke transformatie. Hij zal, geleid door zijn Leraar, versneld een spirituele levensvisie ontwikkelen, waar een spirituele levenshouding uit voortvloeit. De beproevingen op het Pad bestaan eruit dat de leerling versneld zijn Karma onder ogen moet zien, en in de dagelijkse praktijk moet aantonen mededogend, rechtvaardig en onzelfzuchtig te zijn. Alleen dan kan hij een Meester van Wijsheid en Mededogen worden.

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-spirituele-wegwijzers/