Ieder mens een vredesstichter

 

Sinds de oprichting van de Theosophical Society zijn er op basis van de aloude Theosofia voortdurende vredesinitiatieven ontwikkeld. Het toepassen van de Theosofia is namelijk het werken aan vrede: vrede in jezelf en daardoor ook vrede in de wereld.

Nu er weer een wrede oorlog woedt en er ontzettend veel leed is, is het voor ons vanzelfsprekend dit vredeswerk met extra nadruk voort te zetten. We werken daarom aan een speciaal themanummer van ons tijdschrift Lucifer.

Maar om het thema vrede extra onder de aandacht te brengen en energie te geven, hebben we ook besloten om de laatste lezingenserie Theosofische myth-busters om te vormen naar een lezingenserie over vrede: Ieder mens een vredesstichter.

Deze laatste uit een serie van drie zullen bestaan uit lezing en dialoog. Je kunt afwisselend met 3 korte presentaties live met de deelnemers en ons in gesprek en kan zelf je ideeën voor vrede kenbaar maken.

De lezingen zijn zowel via YouTube als via Zoom te volgen en zijn daardoor nog interactiever.

Meer informatie over dit vredesinitiatief en de lezingen is te vinden op: https://blavatskyhouse.org/nl/nieuws/ieder-mens-een-vredesstichter/

Lezing nummer drie in deze serie en tevens de laatste van dit seizoen:

 Hoe kun je bijdragen aan een duurzame vrede?

18 mei 19:30 -21:30

In deze lezing zal aandacht gegeven worden aan wat je esoterische bemiddeling kunt noemen. Als je boven de partijen staat, maar toch een diepe spirituele verwantschap voelt met alle partijen, kun je partijen bij elkaar brengen. We kunnen leren deze mentaliteit te ontwikkelen.

Naarmate we hier meer in slagen en meer mensen deze mededogende visie gaan ontwikkelen, ontstaat een samenleving die in duurzame vrede leeft. We hopen met elkaar die inspirerende toekomstvisie zo helder vorm te geven, dat ieder haar in de praktijk van zijn of haar leven kan toepassen.