De zin van het Leven - Evolutie in het licht van reïncarnatie en karma

                                   

Het is een van de belangrijkste levensvragen: 'Wat is de zin van leven?' In deze serie werpen we hier een theosofisch licht op.

In de eerste twee lezingen kijken we naar de ontwikkeling van ons als mens. Waar, wanneer en hoe is onze evolutie begonnen? Welke ontwikkelingsfasen hebben we achter ons gelaten en welke zullen we in de toekomst tegenkomen? En hoe kunnen we zelf sturing geven aan onze ontwikkeling, aan de ontplooiing van de vermogens die in ieder mens latent aanwezig zijn?

De volgende lezing gaat in op hoe we ons samen, met anderen, ontwikkelen. Hoe kunnen we onze ontwikkelde vermogens en geleerde lessen in de praktijk brengen, zonder de ontwikkeling van de ander in de weg te staan? Hoe helpen we elkaar?

Stel dat we de samenleving zo zouden inrichten dat die de ontwikkeling van de mens optimaal zou ondersteunen, hoe zou dat eruitzien? Hoe kunnen wij, ieder individueel mens, hieraan bijdragen? Dit bespreken we in de laatste lezing van deze serie.

 

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-de-zin-van-het-leven-evolutie-in-het-licht-van-reincarnatie-en-karma/

Lezing 1 

Wanneer is onze evolutie begonnen?

2 februari 2022    19:30-ca 21:30

Waar komen we vandaan? Wanneer is onze evolutie begonnen? Welke ontwikkelingsfasen hebben we achter ons gelaten en wat maakt het tijdperk waar we nu in zitten zo uniek? De Universele Wijsheid van de Theosofia werpt hier een helder licht op, waarmee we dieper inzicht kunnen krijgen in de vraag: wat maakt ons mens?