Zinvolle educatie, waardig samenleven, helende rechtspraak

23 februari 2022    19:30-21:30

 

Volgens de Theosofia is educatie het naar buiten leiden van de innerlijke, de werkelijke mens. Die mens leeft in het besef van verbondenheid. Hij begrijpt dat je alleen waardig kunt samenleven als je van die verbondenheid uitgaat. Mocht iemand anderen niet respecteren en ten koste van hen probeert te leven, dan zal hij niet gestraft worden, maar wijze rechters zullen hem proberen te doen inzien wie hij werkelijk is en dat ook hij zijn positieve bijdragen kan leveren aan de samenleving.

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-de-zin-van-het-leven-evolutie-in-het-licht-van-reincarnatie-en-karma/