Theosofische mythbusters

                                                        

H.P. Blavatsky, de voornaamste stichter van de Theosophical Society van onze tijd, zette zich naar eigen zeggen in om “de denkgarelen van de mensheid te doorbreken”. De kernboodschap: alle leven is EEN. Iedere vorm van afgescheidenheid is illusoir, ontstaan door een verkeerde interpretatie van de ervaring. 

Die perceptie van afgescheidenheid ontstaat en bestaat in het denken van de mens. Deze krachtige perceptie heeft in ons denken geleid tot hardnekkige, belemmerende overtuigingen met veel leed als gevolg.

In deze serie laten we op enkele van die overtuigingen het licht schijnen van de Universele Wijsheid. 

 

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-theosofische-mythbusters/

 

Lezing 1 over dit thema

 

De kracht van zachtheid en de zwakte van hardheid

 27 april  19:30-21:30

 

Jezus onderwees vergeving, Lao Tse stelde dat “het zachtmoedige het strenge overwint”: de kracht van Liefde is door iedere Wijze onderwezen. En toch lijken we ons vertrouwen vaak te stellen in methodes gebaseerd op dwang, tucht of vergelding. Hardheid naar anderen en onszelf zou motiverend werken. We toetsen de logica van deze overtuiging in het licht van de Universele Wijsheid.