Inwijding en het Egyptisch Dodenboek                                                        

                                               

De aloude Theosofia geeft inzicht in de processen van Inwijding. Daarbij is zuiverheid van motief en denken van de inwijdeling cruciaal. In hoeverre wordt dit inzicht weerspiegeld in het Egyptisch Dodenboek? Vanuit de Theosofia zal een beeld geschetst worden van de vier grote fasen van Inwijding en wat daarover terug te vinden is in het Egyptisch Dodenboek. Meer specifiek wat de relatie is tussen:

- de Inwijding van de Grote Geboorte en het wegen van het hart;

- de Inwijdingen van de Grote Beproeving en de Grote Verzaking en de reis door Amenti;

- de Inwijding van de Grote Overgang en Osiris worden.

De Inwijding van de Grote Geboorte: het wegen van het hart

6 april 2022    19:30-ca 21:30

De vierde grote Inwijding wordt die van de Grote Geboorte genoemd. Wat is het karakter van deze Inwijding en wat is de relatie met het wegen van het hart in het Egyptisch Dodenboek?

 

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-inwijding-en-het-egyptisch…

Lezing 1 is terug te zien op : https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/inwijding-en-het-egyptisch-doden…