7 maart | Zwarte zwanen | Ras: tussen feit en fictie

Zowel politiek, wetenschappelijk als cultureel is ras een uiterst gevoelig onderwerp. De meeste wetenschappers lopen met een boog om het onderwerp heen. Antropoloog prof. Amade M’charek (UvA) niet. Zij doet internationaal spraakmakend onderzoek naar ras en gentechnologie. Hoe worden biologische kenmerken, onterecht raciale verschillen? En hoe ga je hier tegenin, zonder biologische verschillen te ontkennen? 

Datum: Woensdag 7 maart
Locatie: Academiegebouw
Tijd: 20:00 - 21:30

Gratis en zonder reservering toegankelijk! 
Meer info: https://www.sg.uu.nl/agenda/2018/ras-tussen-feit-en-fictie