'Aanvullende beurs moet een gift zijn'

Body: 
Studenten moeten niet langer het risico lopen dat hunaanvullende beurs wordt omgezet in een leninig. Dat wil de TweedeKamer.

Woordvoerder Rabbae van GroenLinks diende het voorstel vorigeweek in, tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting. Numoeten studenten hun aanvullende beurs terugbetalen als ze minderdan 21 punten halen. Alleen eerstejaars ontspringen die dans. Zijmogen hun aanvullende beurs houden, ook als ze matig presteren.

Zulke milde regels moeten gaan gelden voor 'lle studenten, vindtGroenLinks, niet alleen voor eerstejaars. Arme studenten die matigpresteren worden zwaarder gestraft dan kinderen van rijkere ouders;die immers geen aanvullende beurs nodig hebben en alleen debasisbeurs terug betalen.

Versoepeling van de regels kost geld, maar dat is volgens Rabbaegeen probleem. Hermans wil namelijk de basisbeurs van thuiswonendestudenten voortaan minder snel laten stijgen. Die maatregel leverthem volgend jaar al 23 miljoen gulden op. In 2003 houdt hij zozelfs 63 miljoen over.

Het rekensommetje van GroenLinks klopt niet, vindt Hermans. Maareigenlijk vindt hij het hele voorstel overbodig. Hij geeftstudenten straks immers tien jaar de tijd om hun diploma te halen.Daarmee versoepelt hij de huidige strenge regels al voldoende,meent de minister. Bovendien kunnen studenten straks zonder bezwaarhun opleiding onderbreken. Bijvoorbeeld om een tijdje te gaanwerken. Met dat werk verdienen ze zoveel, dat ze helemaal geenaanvullende beurs nodig hebben als ze hun studie weer oppikken.

Maar de Kamer denkt daar anders over. Behalve de oppositiesteunen ook de PvdA en D66 de motie.

MtW, HOP