Academiegebouw gaat huur heffen

Body: 
Het gebruik van vergaderruimtes in het Academiegebouw gaatfaculteiten en diensten met ingang van het nieuwe collegejaar 35gulden per uur kosten. Het college van bestuur heeft hiertoebesloten omdat men het Academiegebouw zoveel mogelijk wilreserveren voor ceremoniƫle gebeurtenissen zoals promoties enontvangsten. Volgens het college wordt bij de toedeling van ruimteaan universitaire onderdelen rekening gehouden met hunvergaderbehoefte en is er dus geen noodzaak om het Academiegebouwvoor dat doel te gebruiken. Het Bureau van de universiteit is vande maatregel uitgezonderd.