ACCU

Body: 
De vier ambtenarenbonden en het college van bestuur hebbenvorige week geen overeenstemming bereikt over de verkoop van hetACCU aan Cap Gemini. Volgens een woordvoerder van de bonden isechter wel voortgang geboekt in de gesprekken, die gaan over hetsociaal plan voor de ACCU-medewerkers. Op 27 januari wordt hetgesprek voortgezet, waarna het ACCU-personeel op 2 februari op dehoogte zal worden gesteld van de stand van zaken.