Actiecomité voor behoud Mediapsychologie

Body: 
Er is een actiecomité Mediapsychologie opgericht.Initiatiefnemers zijn Eva Keeris en Lauret Saris. Tweedejaars diehun wens om af te studeren als mediapsycholoog in rook zagen opgaantoen het opleidingsbestuur van psychologie besloot deafstudeerrichting waarmee in het derde jaar wordt gestart, op teheffen. Als comité gaan zij onder meer een bezwaarschriftindienen. Ook maken zij zich hard voor een betere communicatietussen student en opleidingsbestuur. "We gaan bekijken wat onzerechten zijn, want toen wij naar Utrecht kwamen stondmediapsychologie in de gids. Je mag verwachten dat die richting danook blijft bestaan tot wij zijn afgestudeerd." Het actiecomitéis bereikbaar via het volgende e-mail adres: mediapsychologie@hotmail.com.