Afscheid van Van Vucht Tijssen

Body: 
Afgelopen maandag dr. B. van Vucht Tijssen feestelijkuitgezwaaid als lid van het college van bestuur. Feestredenaars,een drukbezochte receptie en cadeautjes stonden op het programma.Op de foto overhandigt collegevoorzitter Veldhuis haar drieingelijste cartoons uit het U-blad, van commentaartekenaar NielsBongers.


[Bijschrift bij een foto]